Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LITAM-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy o wybranych autorach, dziełach i zjawiskach, reprezentatywnych dla prozy literackiej Ameryki Łacińskiej XIX i XX wieku.


zaznajomienie ze specyfiką głównych estetyk literackich charakterystycznych dla Ameryki Łacińskiej XIX i XX wieku


wyrobienie u studentów umiejętności pogłębionego rozumienia tekstów literackich pisanych w języku hiszpańskim w odniesieniu do ich kontekstu kulturowego i historycznego


wyrobienie umiejętności stosowania hiszpańskiej terminologii literaturoznawczej


wyrobienie i doskonalenie umiejętności komentarza tekstu literackiego


rozwinięcie umiejętności odejścia od eurocentrycznej perspektywy w ocenie zjawisk kultury i cywilizacji Ameryki Łacińskiej i Karaibów


kształtowanie świadomości wielokulturowości Ameryki, jej synkretyzmu kulturowego oraz uwrażliwianie na „inność” kulturową


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Poziom kompetencji językowej B1 w języku hiszpańskim

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):Skrócony opis:

Następujące zagadnienia objęte są programem zajęć: współczesne badania literaturoznawcze; podstawowe pojęcia w obrębie współczesnej literatury Ameryki Łacińskiej i Karaibów w perspektywie interdyscyplinarnej; wprowadzenie poznanych pojęć w obszar literatury porównawczej i związków kulturowych pomiędzy Europa a Ameryką Łacińską.

Literatura:

1. Acero Gálvez, M. (1987). La novela hispanoamericana contemporánea. Madrid:

Taurus.

2. Bellini, G. (1997). Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid:

Castalia.

3. Burzyńska A. & M.P. Markowski, red. (2006). Teorie literatury XX wieku. Antologia

(I) y Podręcznik (II). Kraków: Znak.

4. Cornejo Polar, A. (1980). La novela indigenista. Lima: Lasontay.

5. Cortázar, J. (1996, primera ed. 1969). „Del cuento breve y sus alrededores”, w: Último

round, México: Siglo XXI

6. Eco, U. (2008). Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków: Znak.

7. Fuentes, C. (1972). La nueva novela hispanoamericana. México: Litoarte.

8. Huárag Álvarez, E. (2004). Estructuras y estrategias en la narrativa peruana. Lima:

PUCP.

9. Iñigo Madrigal, Luis Coord. (1998). Historia de la literatura hispanoamericana

Madrid: Cátedra.

10. Kayser, W. (1992). Interpretación y análisis de la obra literaria. Madrid: Gredos.

11. Oviedo, J. M., 2001. Historia de la literatura hispanoamericana, vol. II-IV. Madrid:

Alianza.

12. Pindel, T. (2004). Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w

literaturze hispanoamerykańskiej, Kraków: Universitas

13. Pluta, N. & E. Łukaszyk (2010). Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

14. Ramos, J. (Ed.) (2003). Desencuentros de la modernidad en América Latina. Santiago

de Chile: Cuarto propio.

15. Roy, J. (ed.) (1978). Narrativa y crítica de nuestra America. Madrid: Castalia.

16. Segre, C. (1985). Principios de análisis del texto literario. Barcelona: Crítica.

17. Shaw, D. (2003). Nueva narrativa hispanoamericana. Madrid: Cátedra.

18. Tacca, O. (1989). Las voces de la novela. Madrid: Gredos.

19. Toro Montalvo, César (2000) MANUAL DE LITERATURA PERUANA. T. II. Lima:

A.F.A. Editores Importadores.

20. Zavala, L. (1993-1998). Teoría del cuento. Vol. I-IV. México: UNAM.

Efekty uczenia się:

Potrafi wskazać najważniejszych twórców prozy literackiej XIX i XX wieku w Ameryce Łacińskiej oraz omówić specyfikę ich pisarstwa na tle kontekstu kontynentalnego

Potrafi w sposób analityczny i krytyczny czytać dzieła literackie powstałe w Ameryce Łacińskiej w języku hiszpańskim

Potrafi przeprowadzić analizę tekstu literackiego odwołując się do wiedzy zdobytej na zajęciach

Czyta za zrozumieniem artykuły krytyczne i naukowe poświęcone literaturze Ameryki Łacińskiej i potrafi krytycznie odnieść się do ich treści

zna i poprawnie stosuje omówione terminy literaturoznawcze

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Prezentacja multimedialna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza, Wojciech Sawala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza, Wojciech Sawala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza, Wojciech Sawala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Charchalis, Wojciech Sawala
Prowadzący grup: Wojciech Charchalis, Wojciech Sawala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.