Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Ameryki Łacińskiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LITAM-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Ameryki Łacińskiej I
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy na temat tekstów należących do kanonu literatury latynoamerykańskiej począwszy od literatury prekolumbijskiej, a skończywszy na romantyzmie

ukazanie sposobów analizowania i interpretowania kanonicznych tekstów literatury latynoamerykańskiej

przekazanie lub ugruntowanie wiedzy o takich gatunkach jak kronika, list, relacja, opowiadanie, sonet, poemat epicki, powieść pikarejska, powieść abolicjonistyczna, opowiadanie

zapoznanie studenta z kluczowymi zjawiskami i terminami związanymi z szerokim kontekstem powstawania i recepcji literatury latynoamerykańskiej w omawianych epokach, np. glif, epigrafia, tekstualizacja tradycji ustnej, Odkrycie, Spotkanie Dwóch Światów, Podbój, Kolonia, „dobry dzikus”, encomienda, repartimiento, Kontrowersja w Valladolid, Nowe Prawa, metysaż, Kreole, niewolnictwo

wyrobienie umiejętności krytycznego czytania kronik i rozróżniania punktów widzenia w tekstach hiszpańskich, indiańskich i kreolskich (metyskich)

uzmysłowienie wielojęzyczności i wielokulturowości, które charakteryzują twórczość literacką poszczególnych epok: literaturę prekolumbijską, literaturę kolonialną (literaturę Odkrycia i Podboju, baroku, neoklasycyzmu)

rozwinięcie umiejętności prowadzenia poszukiwań bibliograficznych i odwoływania się do literatury przedmiotu

rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy literackie

wyrobienie umiejętności neutralnego analizowania i interpretowania literatury


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Literatura:

1) Ayala, José Luis (2002). Literatura y Cultura AIMARA. Lima: Universidad Ricardo Palma Editorial Universitaria.

2) BELLINI, Giuseppe (1997). Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia.

3) BURZYŃSKA A. & M.P. MARKOWSKI, red. (2006). Teorie literatury XX wieku. Antologia (I) y Podręcznik (II). Kraków: Znak.

4) ECO, U. (2008). Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków: Znak.

5) Iñigo Madrigal, Luis Coord. (1998). Historia de la literatura hispanoamericana Madrid: Cátedra.

6) KAYSER, W. (1992). Interpretación y análisis de la obra literaria. Madrid: Gredos.

7) LEÓN-PORTILLA, M. (1976). Dawni Meksykanie. Cracovia: Wydawnictwo Literackie.

8) OVIEDO, J. M., 2001. Historia de la literatura hispanoamericana, vol. I-II. Madrid: Alianza.

9) PAZ, O. (2005). Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Barcelona: Seix Barral.

10) SAID E.W. (2005). Orientalizm. Poznań: Zysk i Ska.

11) SEGALA, A. (1999). Literatura náhuatl. Fuentes, identidades, representaciones. México: Grijalbo.

12) SEGRE, C. (1985). Principios de análisis del texto literario. Barcelona: Crítica.

13) STEN, M. (1972). Los códices de México. Historias extraordinarias. México: Joaquín Mortiz.

14) ---------- (1988). Kronikarze kultur prekolumbijskich. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

15) TODOROV, T. (2003). La Conquista de América. El problema del otro. México: Siglo XXI.

16) Toro Montalvo, César (2000) MANUAL DE LITERATURA PERUANA. T. I. Lima: A.F.A. Editores Importadores.

17) VAILLANT, G. C. (1965). Aztekowie z Meksyku. Powstanie, rozwój i upadek narodu azteckiego. Warszawa: PIW.

Efekty uczenia się:

wymienia teksty należące do kanonu literatury latynoamerykańskiej począwszy od tradycji ustnej, a skończywszy na baroku

charakteryzuje kanoniczne teksty literatury latynoamerykańskiej pod względem treści i formy

definiuje takie gatunki jak kronika, list, relacja, opowiadanie, sonet

objaśnia takie zjawiska i terminy jak glif, epigrafia, tekstualizacja tradycji ustnej, „kwiat i pieśń”, Aztlan, kodeks, Odkrycie, Spotkanie Dwóch Światów, Podbój, Kolonia, „dobry dzikus”, encomienda, repartimiento, Kontrowersja w Valladolid, Nowe Prawa, metysaż, Kreole, niewolnictwo, Inny, bagaż kulturowy, filtry kulturowe

rozróżnia kroniki hiszpańskie, indiańskie i kreolskie (metyskie)

charakteryzuje poszczególne okresy literackie: literaturę prekolumbijską, literaturę kolonialną (literaturę Odkrycia i Podboju, barok, neoklasycyzm)

identyfikuje poszczególne teksty z kontekstem geograficznym, politycznym i kulturowym

przeprowadza analizę i interpretację, zachowując neutralność

ma świadomość, iż literatura latynoamerykańska ma charakter wielojęzyczny i powstała/je w kontekście wielokulturowym

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział studenta w zajęciach; uczestnictwo w dyskusjach

- umiejętność komunikacji i pracy w grupie, prowadzenia polemiki, obrony swego stanowiska

- uzyskanie co najmniej 60% punktów za sprawdzian semestralny (w formie zaliczenia ustnego)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza, Anna Skonecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza, Anna Skonecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza, Wojciech Sawala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Hadaś, Wojciech Sawala
Prowadzący grup: Justyna Hadaś, Wojciech Sawala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.