Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów literackich - literatura współczesna do 1949

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LEKTLCdo1949-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów literackich - literatura współczesna do 1949
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: sinologia, studia stacjonarne licenjackie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Podniesienie kompetencji językowych studentów poprzez czytanie tekstów literackich w języku chińskim. Zapoznanie studentów z reprezentatywnymi dziełami literatury chińskiej. Przygotowanie studenta do interpretacji i analizy tekstu literackiego. Rozwinięcie zdolności doboru właściwych metod analizy do tekstu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka chińskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10


SUMA GODZIN 80

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Pełny opis:

Proza: opowiadania, fragmenty powieści wybranych autorów (Lu Xun, Ba Jin, Ye Shengtao, Mao Dun, Yu Dafu, Zhang Ailing, Bing Xin i inni) (14 h)

Poezja: utwory Dai Wangshu, Bian Zhilin, Wen Yiduo, Xu Zhimo i inni (6 h)

Dramat: fragmenty – Lu Xun, Tian Han i inni (6 h)

Literatura:

‒ chińska literatura współczesna z lat 1911–1949, w zależności od wyboru omawianych tekstów

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

ma podstawową wiedzę z zakresu teorii i metodologii badań z obszaru sinologii w odniesieniu do wybranej dyscypliny (literaturoznawstwo)

zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów w języku chińskim

potrafi samodzielnie przetwarzać i interpretować różnorodne teksty w języku chińskim współczesnym, stosując właściwe metody i narzędzia

tłumaczyć proste teksty literackie z języka chińskiego na język polski ustnie

ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy o języku i literaturze chińskiej oraz swoich możliwości i ograniczeń w zakresie uzyskanych kompetencji językowych

jest gotów do aktualizowania wiedzy, dokształcania się i rozwijania sprawności językowych w kontekście wykonywanego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra umiejętność przekładu z języka chińskiego na polski, obejmująca: pracę ze słownikiem/słownikami, bardzo dobra umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji dodatkowych [słownictwo i frazy nieujęte w słownikach, informacje dotyczące kontekstu (postaci, wydarzenia historyczne etc.)], bardzo dobra znajomość reguł gramatycznych, zarówno języka chińskiego, jak i polskiego;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność pracy ze słownikiem/słownikami oraz samodzielnego wyszukiwania informacji dodatkowych [słownictwo i frazy nieujęte w słownikach, informacje dotyczące kontekstu (postaci, wydarzenia historyczne etc.)], słabsza znajomość reguł gramatycznych, zarówno języka chińskiego, jak i polskiego

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca umiejętność przekładu z języka chińskiego na polski, obejmująca: pracę ze słownikiem/słownikami, zadowalająca umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji dodatkowych [słownictwo i frazy nieujęte w słownikach, informacje dotyczące kontekstu (postaci, wydarzenia historyczne etc.)], zadowalająca znajomość reguł gramatycznych, zarówno języka chińskiego, jak i polskiego;

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca umiejętność przekładu z języka chińskiego na polski, zadawalająca umiejętność pracy ze słownikiem/słownikami, słabsza umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji dodatkowych [słownictwo i frazy nieujęte w słownikach, informacje dotyczące kontekstu (postaci, wydarzenia historyczne etc.)], słabsza znajomość reguł gramatycznych, zarówno języka chińskiego, jak i polskiego;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca umiejętność przekładu z języka chińskiego na polski, niezadawalająca umiejętność pracz ze słownikiem/słownikami, brak umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji dodatkowych [słownictwo i frazy nieujęte w słownikach, informacje dotyczące kontekstu (postaci, wydarzenia historyczne etc.)], niezadowalająca znajomość reguł gramatycznych, zarówno języka chińskiego, jak i polskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.