Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P4 Komunikacja w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KwK-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: P4 Komunikacja w kulturze
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu typologii kultur i wpływu różnic kulturowych na komunikację międzykulturową; zdobycie wiedzy na temat procesów komunikacyjnych; rozwinięcie kompetencji metakomunikacyjnej; rozwinięcie międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej; rozwinięcie umiejętności analizy tzw. „krytycznych sytuacji interakcyjnych”; Zrozumienie różnorodności kulturowej i jej wpływu na skuteczną komunikację i efektywne działanie; zrozumienie istoty kompetencji interkulturowej w oparciu o różne modele; zdobycie wiedzy na temat rozmaitych prób uproszczonego opisu kultur, poznanie mechanizmu wpływu stereotypów i uprzedzeń na komunikację interkulturową; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w Europie; kształtowanie postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjlizacji Komunikacja międzykulturowa po 2 semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Teoria standardów kulturowych; Teoria tzw. rich points/ hotspots/ hotwords; Teoria kompetencji komunikacyjnej w kontekście interkulturowym; znaczenie stereotypów dla komunikacji międzykulturowej; metody rozwijania kompetencji i komunikacji międzykulturowej

Literatura:

Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, 2004; Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2003; Bolten, Jürgen/Ehrhardt, Claus (Hg.): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels: Verlag Wissenschaft & Praxis, 2003; Mackiewicz, Maciej (red.): Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo WSB, 2005; Mackiewicz, Maciej (red.): Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo WSB, 2010; Mikułowski Pomorski, Jerzy: Komunikacja Międzykulturowa – Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AE, 1999; Mikułowski Pomorski, Jerzy: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas, 2006.

Efekty uczenia się:

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii kultury i komunikacji; zna podstawowe typy kultur;

Potrafi w świetle poznanych typologii scharakteryzować i analizować kulturę niemiecką i polską;

Wyszukuje informacji dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła polsko- i niemieckojęzyczne

Rozumie różnorodność kulturową i jej wpływ na skuteczną komunikację i efektywne działanie

Ma umiejętność prowadzenia dyskursu i krytycznej refleksji nad przedstawionymi treściami.

Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie w dyskusji, prezentacja multimedialna, kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.