Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P4 Kultura Szwajcarii, Austrii, Niemiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KSAN-DL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: P4 Kultura Szwajcarii, Austrii, Niemiec
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Znajomość różnorodności i specyfiki kulturowej poszczególnych krajów niemieckojęzycznych oraz jej zmienności w poszczególnych okresach historycznych; umiejętność wykorzystywania tej wiedzy do analizy procesów kształtowania świadomości i tożsamości kulturowej w danym kraju; umiejętność analizowania współczesnych przejawów owej specyfiki kulturowej; wiedza o (auto)stereotypach narodowych czy formach pamięci zbiorowej; rozumienie innych kultur i zwyczajów; dbałość o jakość; umiejętność porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji „Komunikacja interkulturowa” po drugim semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Podstawowe aspekty tożsamości kultury Szwajcarii, Austrii i Niemiec; Wybrane zjawiska kultury typowe dla krajów niemieckojęzycznych; Wybrane wydarzenia i ośrodki kultury typowe dla krajów niemieckojęzycznych, np. tradycje w kontekście rozwoju historycznego, zagadnienia bieżące; Sylwetki twórców kultury.

Literatura:

Literatura zależna jest od proponowanego aktualnie tematu seminarium.

Literatura podstawowa: Tatsachen über Deutschland. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/; Österreich – Konkret. Zahlen und Fakten; Wien 2012 http://www.bka.gv.at/site/3430/Default.aspx; Schweizer Brevier 2009/2010. Bern 2009; Dzieje kultury niemieckiej. Red. Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007; Helmut M. Müller: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn 1990; Kulturelles Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1992; Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta: Historia Niemiec; Wrocław 1990; Jerzy Krasuski: Historia Niemiec; Wrocław 1998; Henryk Wereszycki: Historia Austrii; Wrocław 1988; Jerzy Wojtowicz: Historia Szwajcarii; Wrocław 1989; Hubert Orłowski, Roman Dziergwa, Jerzy Kałążny, Czesław Karolak, Edyta Połczyńska: Słownik twórców kultury niemieckojęzycznej; Poznań 1997; Margrit Thüler: Feste im Alpenland. Schweiz, Österreich, Deutschland. Zürich 1997; Stefan Kaszyński: Opowieści Wiedeńskiej Kawiarni, Poznań 1994; William M. Johnston: Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen im Donauraum 1848 bis 1938, Wien 1974; Friedrich Heer: Der Kampf um die Österreichische Identität, Wien, Köln, Weimar 1996.

Efekty uczenia się:

Student wymienia instytucje kultury i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym niemieckiego obszaru językowego; potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych zjawisk historycznych i kulturowych oraz społecznych; posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień historii i wiedzy o kulturze; potrafi pracować w grupie przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji; ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji, sprawdzenie na zajęciach podczas dyskusji, ocena pracy semestralnej również pod kątem zachowania praw autorskich (cytowanie, bibliografia, samodzielność pracy)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.