Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KAOJE-ILS-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu zjawisk kulturowych angielskiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Rozwinięcie umiejętności odbioru tekstów kulturowych dotyczących wyżej wymienionych obszarów.

Rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy nad kulturą wyżej wymienionych obszarów.

Zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich.

Budowanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe zjawiska kulturowe dla angielskiego obszaru językowego i uczestniczy w dyskusjach przedstawiając swoje opinie i poglądy.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Wprowadzenie podstawowych zagadnień

Naród i regiony

Praca , edukacja, formy spędzania wolnego czasu

Role społeczne, płeć, rodzina

Młodzi ludzie i subkultury

Klasa społeczna i polityka

Wieloetniczność: religie i dziedzictwo

Literatura:

Oakland, J. (2011) British Civilization. An introduction. London: Routledge.

Storry, M., Childs, P. (2002) British cultural identities. London: Routledge.

artykuły z prasy fachowej, artykuły z prasy brytyjskiej, inne teksty autentyczne, fragmenty filmów.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Definiuje podstawowe pojęcia z danej dziedziny

Charakteryzuje podstawowe zjawiska kulturowe dla angielskiego obszaru językowego

Interpretuje teksty kulturowe będąc świadomym wpływu własnej kultury na ich interpretację

Porównuje zjawiska i teksty kulturowe

Jest świadomy różnic kulturowych i ich wpływu na odbiór obcej kultury

Aktywnie uczestniczy w dyskusjach przedstawiając swoje opinie i poglądy

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Przygotowanie pracy projektowej w wyznaczonym terminie (forma pracy i tematy są uzgadniane ze studentami, może to być praca pisemna, prezentacja, lub inna forma, np. filmik) - na ocenę (od zal. do celujący)

Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru z jedną możliwością poprawiania - na ocenę

Yadania domowe lub krótkie kartkówki, np. ze słówek, które pomagają studentom na bieżąco powtarzać materiał - na zaliczenie (zal.)

Aktywność na zajęciach - student zbiera plusy

Jeżeli student ma 100% obecności, wykonał wszystkie zadania domowe, był aktywny na zajęciach oraz uzyskał ocenę celującą z pracy projektowej, ocena z kolokwium zostaje podniesiona o jedną ocenę w górę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.