Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEZW-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie z terminologią językoznawczą, rozwijanie umiejętności holistycznego i wieloaspektowego ujmowania języka jako fenomenu wyróżniającego istoty ludzkie; ćwiczenie umiejętności analizy dostępnych teorii dotyczących powstania i rozwoju języka; rozwijanie świadomości systemowej budowy języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Możliwość wykorzystania platformy e-learningowej

Pełny opis:

Początki i rozwój języka; Ludzka komunikacja językowa versus złożone systemy komunikacji w świecie zwierząt; Ferdinand de Saussure: język jako system znaków; Karl Bühler: model języka jako organonu; Sapira-Whorfa hipoteza relatywizmu językowego.

Literatura:

L. Hoffman (Hg.), Sprachwissenschaft. Ein Reader, Berlin, New York 1996; K. Adamzik, Sprache: Wege zum Verstehen, Tübingen und Basel 2004; J. Aitchison, Ziarna mowy, przeł. M. Sykurska-Derwojed, Warszawa 2002; J. Albrecht, Europäischer Strukturalismus, Tübingen, Basel 2000; G. Deutscher, Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht, übers. von M. Pfeiffer, München 2010; M. Kuckenburg, Wer sprach das erste Wort? Die Entwicklung von Sprache und Schrift, Stuttgart 2004; H. Bußmann (Hg.), Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990; H. Glück (Hg.), Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart 2000; K.-D. Bünting, Einführung in die Linguistik, Frankfurt a. M. 1993; G. Helbig, Linguistische Theorien der Moderne, Berlin 2002; A. Linke et al., Studienbuch Linguistik, Tübingen 2004; J. Trabant, Die Sprache, München 2009. Ponadto dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura, każdorazowo udostępniana studentom.

Efekty uczenia się:

Student ma świadomość genezy i elementów rozwoju języka; zna wybrane tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące głównych nurtów omawianych badań językoznawczych; ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat wybranych teorii dotyczących sposobu funkcjonowania języka; potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę przedmiotową w celu analizy określonych problemów badawczych (dotyczących także aktualnych zjawisk językowych w sferze społecznej); potrafi rozpoznawać i oceniać zarówno minione, jak i aktualne zjawiska i fenomeny językowe; wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów..

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; ocena referatu; ocena testów lub prac pisemnych studenta; zaliczenie pisemne (wybór tematów);

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.