Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEZW-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie z podstawową terminologią językoznawczą; rozwijanie umiejętności holistycznego i wieloaspektowego ujmowania języka jako fenomenu wyróżniającego istoty ludzkie; ćwiczenie umiejętności analizy dostępnych teorii dotyczących powstania i rozwoju języka; rozwijanie świadomości systemowej budowy języka

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Możliwość wykorzystania platformy e-learningowej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

uczenie problemowe

metoda ćwiczeniowa

praca w grupach


Pełny opis:

Początki i rozwój języka

Ludzka komunikacja językowa versus złożone systemy komunikacji w świecie zwierząt

Ferdinand de Saussure: język jako system znaków

Karl Bühler: model języka jako organonu

Sapira-Whorfa hipoteza relatywizmu językowego

Literatura:

L. Hoffman (Hg.), Sprachwissenschaft. Ein Reader, Berlin, New York 1996; K. Adamzik, Sprache: Wege zum Verstehen, Tübingen und Basel 2004; J. Aitchison, Ziarna mowy, przeł. M. Sykurska-Derwojed, Warszawa 2002; J. Albrecht, Europäischer Strukturalismus, Tübingen, Basel 2000; G. Deutscher, Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht, übers. von M. Pfeiffer, München 2010; M. Kuckenburg, Wer sprach das erste Wort? Die Entwicklung von Sprache und Schrift, Stuttgart 2004; H. Bußmann (Hg.), Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990; H. Glück (Hg.), Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart 2000; K.-D. Bünting, Einführung in die Linguistik, Frankfurt a. M. 1993; G. Helbig, Linguistische Theorien der Moderne, Berlin 2002; A. Linke et al., Studienbuch Linguistik, Tübingen 2004; J. Trabant, Die Sprache, München 2009. Ponadto dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura, każdorazowo udostępniana studentom

Efekty uczenia się:

Student/ka ma świadomość genezy i elementów rozwoju języka;

Zna wybrane tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące głównych nurtów omawianych badań językoznawczych;

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat wybranych teorii dotyczących sposobu funkcjonowania języka;

Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę przedmiotową w celu analizy określonych problemów badawczych (dotyczących także aktualnych zjawisk językowych w sferze społecznej);

Potrafi rozpoznawać i oceniać zarówno minione, jak i aktualne zjawiska i fenomeny językowe;

Wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

ocena w dyskusji, raport, kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.