Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JAB-ILS-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski w biznesie
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie z podstawowymi sytuacjami komunikacyjnymi dotyczącymi biznesu z uwzględnieniem różnic kulturowych między komunikacją w j. polskim i angielskim

Rozwinięcie sprawności językowych umożliwiających komunikację w języku angielskim w zakresie biznesu

Wyrobienie umiejętności dalszej samodzielnej pracy nad doskonaleniem języka biznesu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Podstawowa leksyka z zakresu języka biznesu (np. charakterystyka przedsiębiorstwa, marketing, finansowanie przedsiębiorstw, działalność przedsiębiorstwa, zatrudnienie, zarządzanie).

Różnice językowe oraz kulturowe w typowych działaniach komunikacyjnych w j.polskim i angielskim w obszarze biznesu.

Teksty pisemne tradycyjne i elektroniczne charakterystyczne dla języka biznesu (np. umowa, rachunek, wezwanie do zapłaty, zamówienie, i in.).

Teksty mówione z zakresu biznesu w języku angielskim (np. prezentacja, negocjacje, rozmowy telefoniczne, socjalizacja, i in.).

Literatura:

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. 2005. Market Leader. London: Longman – Pearson Education

Emmerson, P. 2004. Email English. Macmillan.

Hughes, J. 2006. Telephone English. Macmillan.

Mascull, B.2002. Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.

McCarthy, M., McCarten J., Clark, D., Clark, R. 2009. Grammar for Business. Cambridge: CUP.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Rozumie podstawowe znaczenia zawarte w ustnych i pisemnych przekazach z zakresu biznesu

Formułuje w języku angielskim i polskim proste wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu biznesu

Zna uwarunkowania kulturowe komunikacji biznesowej w j. polskim i angielskim

Potrafi samodzielnie korzystać z właściwych źródeł informacji i korpusów językowych

Śledzi bieżące zmiany w języku angielskim w biznesie oraz potrafi aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

a) Testy

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

b) Kryteria oceny prezentacji ustnej : adekwatne słownictwo, poprawność gramatyczna, płynność wypowiedzi, wymowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.