Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLNIE-ZL33 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie wiedzy z zakresu kluczowych zjawisk literackich na obszarze niemieckojęzycznym w latach 1918-1945, tzn. w okresie Republiki Weimarskiej oraz Trzeciej Rzeszy; umiejętność analizy i interpretacji wybranych utworów literackich w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas wykładów, uzupełnioną lekturą innych źródeł wskazanych przez prowadzącego; umiejętność porozumiewania się z ekspertami w tej dziedzinie, doceniania różnorodności kulturowej i wielokulturowej, rozwijanie zdolności krytycznych; rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych, umiejętności zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności badawczych; pogłębienie kreatywności, rozumienia innych kultur i zwyczajów; rozwijanie zdolność do samodzielnej pracy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

moduł składa się z wykładu i proseminarium, kończy się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Literatura niemiecka w okresie Republiki Weimarskiej; Literatura niemieckojęzyczna po I wojnie światowej; Neue Sachlichkeit w literaturze niemieckiej; Literatura niemiecka w III Rzeszy; Literatura tzw. emigracji wewnętrznej; Literatura niemiecka na emigracji; Literatura niemieckojęzyczna w okresie II wojny światowej

Literatura:

Zob. kanon lektur. Ponadto dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura (przedmiotu) udostępniana studentom

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego od roku 1918 do 1945; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień niemieckojęzycznej w tym okresie; analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich;

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich; wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzysta¬niem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych);

przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej; przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim na wybrany temat związany z okresami omawianymi na zajęciach; przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa; wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta w dyskusji; opcjonalnie test z lektur; pisemna praca zaliczeniowa; referat; egzamin ustny (losowanie tematu) lub pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.