Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury łotewskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLŁ-FŁ-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łotewskiej
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-BLOTEWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z rozwojem literatury łotewskiej na Łotwie od ostatnich dziesięcioleci XIX wieku po początek II wojny światowej. Nowe kierunki w literaturze początku XX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawienie najważniejszych postaci i kierunków w literaturze, analiza najważniejszcyh utworów, zaakcentowanie istotnych zjawisk i wydarzeń literackich.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Literatura łotewska od ostatnich dziesięcioleci XIX wieku po początek II wojny światowej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

I. Kierunki w literaturze łotewskiej ostatnich dziesięcioleci XIX wieku, głównie realizm i romantyzm.

II. Nowe kierunki w literaturze łotewskiej przełomu wieków.

III. Literatura łotewska w dwudziestoleciu wojennym.

IV. Lektura i analiza najważniejszych tekstów literackich, praca indywidualna i w grupie.

Literatura:

Podstawowa:

Berelis Guntis, Latviešu literatūras vēsture. No pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. Rīga 1999.

Latviešu literatūras vēsture, I sēj. No rakstītā vārda sākumiem līdz 1918. gadam, Rīga 1998.

Latviešu literatūras vēsture, II sēj. 1918-1945, Rīga 1999.

Tabūns Broņislavs, Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga 2003.

Dodatkowa:

Latviešu rakstniecība biogrāfijās, Rīga 2003.

Literatūra 12. klasei. Rīga 2001.

Lūse Dace, Latviešu literatūra un 20. Gadsimta politiskās kolīzijas. Rīga 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literatury łotewskiej w dziejach literatury europejskiej.

2. Zna podstawowe tematy, pojęcia, terminy i zagadnienia dotyczące badań nad literaturą łotewską.

3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa obszaru kulturowego języka łotewskiego.

4. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień związanych z literaturą łotewską.

5. Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Łotwy oraz wykazuje otwartość w poznawaniu i zgłębianiu zjawisk odmiennych kulturowo.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywny udział w zajęciach; zaliczenie testów kontrolnych(co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%) i testu zaliczeniowego; przygotowanie pracy semestralnej na wybrany temat z omawianego na zajęciach zakresu;

możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i ustnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.