Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HJNI-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o rozwoju języka niemieckiego od początków do współczesnego etapu, w tym o przyczynach i mechanizmach zmian językowych. Kształtowanie historycznego podejścia do fenomenu języka zarówno z strukturalnego, jak i kulturowo-społecznego punku widzenia. Kształtowanie umiejętności w zakresie czytania, tłumaczenia i analizy filologicznej tekstów z wcześniejszych epok rozwoju języka niemieckiego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Periodyzacja historii języka niemieckiego od epoki indoeuropejskiej do współczesnego etapu jego rozwoju. Cechy szczególne każdego z etapów rozwoju języka niemieckiego, w tym w porównaniu z innymi językami germańskimi i indoeuropejskimi. Fonologia, morfologia, składnia, słownictwo języka niemieckiego w aspekcie diachronicznym. Współdziałanie czynników systemu a normy języka, szczególnie w procesie powstania i rozwoju języka standardowego. Strukturalna, funkcjonalna oraz socjalna stratyfikacja języka niemieckiego na każdym z etapów jego rozwoju. Kompleksowa analiza lingwistyczna i filologiczna tekstów staro-, średnio- oraz wczesnonowowysokoniemieckich.

Literatura:

Bergmann, Rolf, Pauly, Peter, Moulin-Fankhänel, C., Alt- und Mittelhochdeutsch, Göttingen 1993. de Boor, de, Helmuth, Wisniewski, Roswitha, Mittelhochdeutsche Grammatik, Berlin-New York 1978; Braune, Wilhelm, Eggers, Hans, Althochdeutsche Grammatik, Tübingen 1987; Ebert, Robert Peter, Reichmann, Solms, Hans-Joachim, Wegera, Robert Peter, Frühneuhochdeutsche Grammatik, Tübingen 1993; Schmidt, Wilhelm, Geschichte der deutschen Sprache, Stuttgart / Leipzig 1993.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawową terminologię dotyczącą językoznawstwa historycznego i historyczno-porównawczego; student potrafi określić każdy z periodów rozwoju języka niemieckiego, scharakteryzować język niemiecki w porównaniu z pokrewnymi językami germańskimi i indoeuropejskimi, przedstawić poszczególne elementy struktury języka w aspekcie diachronicznym, interpretować zmiany językowe; student potrafi odpowiednio czerpać oraz we właściwy sposób wykorzystywać zawarte w tekstach historycznych informacje, dotyczące fonologii, morfologii, składni i słownictwa; student ma świadomość historycznej natury języka i zmienności wszystkich jego płaszczyzn. Posiada wiedzę odnośnie przyczyn i mechanizmów zmian językowych i potrafi wytłumaczyć współdziałanie różnych czynników, wpływających na rozwój języka, przede wszystkim konstelację czynników „wewnętrznych” (strukturalnych) i „zewnętrznych” (socjalno-kulturowych); student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego i historyczno-porównawczego, w tym dotyczącymi ogólnych zasad analizy diachronicznej, genealogii języka i teorii zmian językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie w dyskusji, zaliczenie ustne lub pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Dolatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.