Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat - drugi język nowożytny: język hiszpański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HIS-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat - drugi język nowożytny: język hiszpański
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia romańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Osiągnięcie poziomu A2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Rozwinięcie umiejętności skutecznej interakcji słownej w języku hiszpańskim w ramach tematów związanych z życiem codziennym.

Rozwinięcie kompetencji językowej w zakresie słownictwa związanego z życiem codziennym, w zakresie takich tematów jak: jak opis osób, miejsc i przedmiotów, szkoła, praca, czas wolny, podróże, zakupy, zdrowie, uroczystości rodzinne.

Przyswojenie słownictwa i struktur gramatycznych niezbędnych do relacjonowania doświadczeń i wydarzeń przeszłych z własnego życia oraz życia innych osób.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiągnięcie poziomu kompetencji językowej A1, a także nabycie kompetencji interkulturowej oraz sprawności komunikacyjnych receptywnych i produktywnych niezbędnych do komunikacji w języku hiszpańskim na poziomie A1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Techniki właściwe dla podejścia komunikacyjnego w dydaktyce języków obcych

Literatura:

Aula Internacional 1 Nueva Edición/Aula Internacional 2 Nueva Edición podręcznik. J. Corpas, E. Garcia, A. Garmendia. Wydawnictwo Difusión

Diccionario de uso del español de María Moliner.

Uso de la gramática española elemental. Ed. Edelsa.

Uso de la gramática española intermedio. Ed. Edelsa.

Gramática básica del estudiante de español. Ed. Difusión.

Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Nivel A. Ediciones SM.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi wyrażać własną opinię na dany temat związany z życiem osobistym, umie wyrazić aprobatę i dezaprobatę, potrafi wyrazić żal, zdumienie, znudzenie i entuzjazm oraz inne odczucia;

- umie prowadzić prostą rozmowę na tematy związane ze szkołą, pracą, zainteresowaniami, czasem wolnym, zakupami, zdrowiem i własnymi doświadczeniami;

- umie w dość szczegółowy sposób opisywać osoby, przedmioty i miejsca, a także wydarzenia z przeszłości;

- potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie w czasie przeszłym o własnych doświadczeniach takich jak podróże, spędzanie czasu wolnego, wydarzenia z życia własnego i innych osób oraz o wydarzeniach z bliskiej przeszłości.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Israel Sostenes-Pelcastre
Prowadzący grup: Israel Sostenes-Pelcastre
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Brygida Sawicka-Stępińska
Prowadzący grup: Brygida Sawicka-Stępińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.