Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Ameryki Łacińskiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HIKAL-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Ameryki Łacińskiej I
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach historycznych Ameryki Łacińskiej, o ich przyczynach i konsekwencjach oraz ich wymiarze społeczno-politycznym i kulturowym; począwszy od starożytności aż po XIX wiek.

Przekazanie wiedzy o dorobku kulturowym Ameryki Łacińskiej (najważniejsze zabytki kultury, cechy charakterystyczne estetyki poszczególnych zbiorowości i epok).

Wyrobienie u studentów umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia i umiejętności udziału w dyskusji na tematy społeczno-polityczne związane z obszarem Ameryki Łacińskiej.

Rozwinięcie u studentów umiejętności krytycznego czytania opracowań naukowych i popularnonaukowymi, w celu wyodrębnienia najważniejszych informacji.

Wyrobienie u studentów umiejętności umiejscowienia Ameryki Łacińskiej w szerszym kontekście kulturowym.

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

https://uam-my.sharepoint.com/ folder: HIKAL

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykłady i prezentacje

- praca indywidualna, w parach i grupach

- dyskusje na forum

- analiza tekstów kultury

- quizy i inne formy ewaluacji formatywnej

Literatura:

1. Cardos de Méndez, Amalia (2009). Maya. México D.F.: Museo Nacional de Antropología.

2. Díaz Oyarzabal, Clara Luz (2009). Teotihuacán. México D.F.: Museo Nacional de Antropología.

3. Fox, Arturo (2003). Latinoamérica. Presente y pasado. New Jersey: Prentice Hall.

4. Galeano, Eduardo (1980). Diez errores o mentiras frecuentes sobre literatura y cultura en América Latina. Homines. - San Juan , Vol. 4, Nr. 2, S. 151-165.

5. Galeano, Eduardo (2010). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI.

6. Lara Velado, Roberto (1979). Introducción al panorama de las altas culturas de América Precolombina” Humanitas. Monterrey, México, Nr 20, s. 557 – 577.

7. Loprete, Carlos A. (2001). Iberoamérica. Historia de su civilización y cultura. New Jersey: Prentice Hall.

8. Ots. Capdequí, J. M. (1976). El Estado español en las Indias. México: Fondo de Cultura Económica.

9. Solís Olguín, Felipe (2009). Mexica. México D.F.: Museo Nacional de Antropología.

10. Todorov, Tzvetan (1997). La conquista de América: el problema del otro, Siglo XXI

Efekty uczenia się:

Opisuje uwarunkowania geograficzne, bogactwo zasobów naturalnych, zróżnicowanie przyrodnicze Ameryki Łacińskiej, oraz podaje podstawowe informacje na temat ludności obszaru.

Wyjaśnia i rozróżnia takie pojęcia związane z wiedzą o Ameryce Łacińskiej, jak np.: Hispanoameryka, Ameryka Południowa, Latynoameryka, Iberoameryka, etnocentryzm, europocentryzm.

Opisuje kultury Majów, Azteków i Inków, zwracając szczególną uwagę na organizację polityczno-społeczną, religijność (wierzenia i obrzędowość), najważniejsze postaci historyczne, osiągnięcia techniczno-cywilizacyjne, najciekawsze zabytki i cechy charakterystyczne sztuki oraz periodyzację.

Przywołuje dorobek takich kultur jak Olmekowie, Toltekowie, Zapotekowie, Teotihuacán, Nazca, Rapa Nui i umiejscawia je na osi czasu.

Charakteryzuje i krytycznie ocenia kluczowe postaci takie jak np.: Moctezuma II, Malinche, H. Cortés, F. Pizarro, K. Kolumb, Bartolomé de las Casas, i przedstawia ich dokonania, a także wskazuje na ich miejsce w kulturze.

Opisuje przyczyny oraz przebieg procesów odkrywania i podboju Ameryki Łacińskiej i wyjaśnia podstawowe pojęcia z nimi związane takie jak np.: spotkanie dwóch światów, odkrycie, Stary i Nowy Świat, metysaż czy requerimientos.

Charakteryzuje proces kolonizacji, najważniejsze instytucje polityczno-administracyjne z nim związane, system gospodarczo-społeczny Kolonii i sytuację rdzennej ludności na jej terenie .

Wykazuje wrażliwość na problemy społeczno-gospodarcze Kolonii, ich dalekosiężne konsekwencje dla rozwoju krajów Ameryki Łacińskiej oraz na sytuację mieszkańców obszaru dawniej i dziś.

Przedstawia dorobek kulturowy Kolonii, życie intelektualne, osiągnięcia w zakresie sztuk pięknych, rolę Kościoła Katolickiego i ewangelizacji w życiu społecznym i kulturalnym Kolonii.

Zna przyczyny i przebieg procesu dekolonizacji, charakteryzuje najważniejsze postaci i kluczowe wydarzenia.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie do zajęć wg wskazówek, aktywny udział studenta(tki) w zajęciach; uczestnictwo w dyskusjach, zadaniach i zaliczeniach cząstkowych;

- ćwiczenia, projekty (wykonywane samodzielne i w grupach);

- umiejętność krytycznego spojrzenia na prezentowane tematy;

- umiejętność komunikacji i pracy w grupie;

- końcowe zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Hadaś
Prowadzący grup: Justyna Hadaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.