Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka kazachskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GJKZ-33 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka kazachskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, spec. turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 zaznajomienie ze strukturami semantycznymi kazachskich czasowników i czasowników posiłkowych

C2 przekazanie wiedzy o typowych konstrukcjach składni języka kazachskiego

C3 wdrożenie umiejętności budowania wypowiedzi złożonych

C4 wdrożenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierających typowe kazachskie cechy czynności i stanów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Czynność progresywna

Czynność końcowa i dokonana

Czynność trwała i powtarzająca się

Czynność początkowa i niespodziewana

Czynność natychmiastowa i bliska dokonaniu

Zdania z imiesłowami czynnymi i biernymi

Konstrukcje konwerbalne

Zdania złożone współrzędne

Zdania złożone podrzędnie

Imiesłowy i ich rola w zdaniu

Literatura:

a) Muhamedowa, Raihan. 2016. Kazakh: A Comprehensive Grammar. London and New York: Routledge.

b) Jankowski, Henryk. 1992. Gramatyka języka krymskotatarskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

c) Janpeyisov, Erbol. 2002. Qazaq grammatikası. Fonetika, Sözjasam, Morfologiya, Sintaksis. Astana: Baytursınulı a. Til Bilimi İnstitutı.

d) Kenan Koç, Oğuz Doğan. 2004. Kazak Türkçesi Grameri. Ankara: Gazi.

e) Henryk Jankowski. 2013. Czasowniki posiłkowe w językach turkijskich [Auxiliary verbs in Turkic languages]: Tadeusz Majda (ed). Studia z dziejów i kultury ludów tureckich. Warszawa: Dialog, 129–142.

i) Lars Johanson. Typological notes on aspect and actionality in Kipchak Turkic: Werner Abrham, Leonid Kulikov (ed).1999. Tense-Aspect, Transitivity and Causativity.

Efekty uczenia się:

zna najważniejsze konstrukcje czasowników posiłkowych

zna podstawowe konstrukcje składniowe

zna podstawy złożonych konstrukcji składniowych

umie stosować wszystkie podstawowe konstrukcje gramatyczne języka kazachskiego

umie stosować właściwy szyk zdania prostego i złożonego

jest świadom różnic kulturowych i wynikających z nich różnic językowych

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa (dopuszczone 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

aktywność w trakcie zajęć

przygotowanie do zajęć

wykonanie zadań domowych

kolokwia pisemne

egzamin pisemny oraz ustny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.