Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FILO-ILS-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=447%3Ahistoria-filozofii--wybrane-zagadnienia-09-filo-ils-22&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu najważniejszych zagadnień z historii filozofii

Przekazanie wiedzy o głównych problemach, stanowiskach filozoficznych oraz nurtach, kierunkach i tendencjach w filozofii europejskiej

Rozwinięcie umiejętności filozoficznego myślenia

Rozwinięcie umiejętności operowania językiem z użyciem pojęc filozoficznych

Przygotowanie do umiejętności korzystania z filozoficznych tekst i opracowań

Przygotowanie do umiejętności filozoficznej dyskusji


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu historii filozofii oraz jej związków z kulturą europejską

Typ zajęć: zdalne lub stacjonarne

Pełny opis:

Główne pojęcia filozoficzne

Główny nurty i kierunki w filozofii europejskiej od czasów starożytnych do nowożytnych – charakterystyka ogólna

Szkoły w filozofii greckiej

Gnoza rzymska i chrześcijańska – charakterystyka ogólna

Średniowieczna scholastyka – główne nurty i kierunki

Główne nurty i kierunki w filozofii Odrodzenia

Racjonalizm i naturalizm nowożytny – główne problemy, czołowi przedstawiciele

Filozofia Oświecenie – główne dokonania i stanowiska filozoficzne

Czołowi przedstawiciele filozofii Oświecenia

Główne nurty w filozofii społecznej XIX wieku (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm) – prezentacja ogólna

Scientyzm w filozofii XIX wieku – główne stanowiska

Pozytywizm, neokrytycyzm i naturalizm w filozofii XIX wieku – czołowi przedstawiciele

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień z historii filozofii oraz jej związków z europejską kulturą

Posiada wiedzę o głównych problemach, stanowiskach filozoficznych

Posiada umiejętności filozoficznego myślenia

Posiada umiejętnośc korzystania z filozoficznych opracowań

Operuje językiem z użyciem pojęc filozoficznych

Posiada umiejętnośc korzystania z filozoficznych tekst źródłowych

Posiada umiejętnośc filozoficznej dyskusji

Potrafi odróżnic myślenie potoczne od filozoficznego

Potrafi odróznic rzeczywiste problemy filozoficzne od pozornych

Potrafi formułowac argumenty za i przeciw określonym stanowiskom

Metody i kryteria oceniania:

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny kontaktowe z wykładowcą 60

Czytanie wskazanej literatury 60

Przygotowanie do egzaminu 30

SUMA GODZIN 150

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5

Typ zajęć: zdalne lub stacjonarne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.