Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FILO-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie z głównymi nurtami filozofii europejskiej, uświadomienie związków między filozofią niemiecką a kulturą niemiecką, przekazanie podstawowych informacji na temat filozofii języka i komunikacji

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Filozofia antyczna: materializm, Platon, Arystoteles; Nowożytna filozofia europejska: Kartezjusz, Bacon, Locke, Berkeley, Hume; Mistyka niemiecka: Mistyczki, Eckhart, Kuzanus; Istota i ewolucja racjonalizmu niemieckiego: Leibniz, Kant, Hegel; Romantyczna reakcja przeciw racjonalizmowi: Schelling, Novalis, Hoelderlin, Schlegelowie, Schleiermacher; Niemiecka filozofia języka i komunikacji: Humboldt, Cassirer, Heidegger, Gadamer

Literatura:

Bolesław Andrzejewski – Historia filozofii niemieckiej, PK, Koszalin 2007;

Bolesław Andrzejewski – Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, PWN, Warszawa 1989;

Bolesław Andrzejewski – Poznanie i komunikacja, PK, Koszalin 2010;

Zbigniew Kuderowicz (red.) – Filozofia współczesna, PWN, Warszawa;

Richard H. Popkin i A. Stroll: Filozofia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań;

Władysław Tatarkiewicz – Historia filozofii, wiele wydań

Efekty uczenia się:

Student potrafi odróżniać od siebie różne epoki rozwoju filozofii oraz różne dyscypliny filozoficzne; Wskazać na znaczenie rozstrzygnięć filozoficznych dla kwestii z zakresu metodologii, moralności, wizji bytu ludzkiego oraz polityki kulturalnej; odnieść się krytycznie do rozmaitych zjawisk kulturowych oraz tendencji rozwoju kultury (mód intelektualnych); odnieść się krytycznie do rozmaitych idei filozoficznych obecnych w literaturze niemieckiej; włączać najważniejsze koncepcje współczesnej filozofii do własnej analizy rzeczywistości kulturowej, w tym sytuacji współczesnej kultury niemieckiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)