Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CWISP-ZU22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. Zajęcia stwarzają warunki dla przyswojenia i pogłębienia wiedzy teoretycznej i metodologicznej przez magistranta z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) oraz mają na celu uzupełnienie niezbędnej wiedzy historycznej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Teorie i szkoły w badaniach naukowych wybranej dyscypliny; Analiza istotnych zjawisk i zagadnień językowych, literackich i kulturowych – w zależności od dyscypliny naukowej wybranego seminarium magisterskiego według propozycji promotora i sugestii studentów

Literatura:

Przykładowa literatura:

Grundzüge der Literaturwissenschaft, Hg. von Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering, München 1996 i późn.

DUDEN. Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? 3. neu bearbeitete Auflage von Franz Grätz, Mannheim 2006;

Przykładowa literatura dla ćwiczeń specjalizacyjnych w ramach seminarium metodycznego:

Fernstudieneinheiten zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin München Wien: Langenscheidt.

Wilczyńska, W. , Michońska-Stadnik, A. 2010: Metodologia badań w glottodydaktyce Wprowadzenie. Kraków: Avalon.

Wybrane artykuły z czasopism: Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprache Deutsch, Glottodidactica, Info DaF, Języki Obce w Szkole, Neofilolog, Studia Germanica Posnaniensia, Zeitschrift für germanistische Linguistik.

Przykładowa literatura dla ćwiczeń specjalizacyjnych w ramach seminarium ‘języki fachowe’:

Ashauer, G, Grundwissen Wirtschaft, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1999 (i dalsze wydania);

Bęza Stanisław, Kiefer Karl-Hubert, Blickpunkt Wirtschaft, Poltext, Warszawa 2005 i dalsze wydania;

Dziergwa Roman, Język niemiecki w biurze, LektorKlett Poznań 2001;

Wirtschaft – auf deutsch, Klett Edition Deutsch, München 1991 (i dalsze wydania);

Wirtschaft im Ohr, Hörtexte und Verständnisübungen, Klett Edition Deutsch 1990 (i dalsze wydania);

Przykładowa literatura dla ćwiczeń specjalizacyjnych w ramach seminarium literaturoznawczego:

Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts.

Frankfurt a. M., New York 1988.

Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und

Geschichtspolitik. München: Beck 2006.

Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart,

Weimar: Metzler 2005.

Gedächtnis und Literatur in den ‚geschlossenen Gesellschaften’ des Real-Sozialismus

zwischen 1945 und 1989. Hg. v. Carsten Gansel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007.

Przykładowa literatura dla ćwiczeń specjalizacyjnych w ramach seminarium translatologicznego:

Harald Kittel (Hrsg.): Übersetzung Translation Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin und New York 2005.

Maria Krysztofiak (Hrsg.): Ästhetik und Kulturwandel in der Übersetzung, Frankfurt am Main 2008.

Maria Krysztofiak (Hrsg.): Probleme der Übersetzungskultur, Frankfurt am Main 2010.

Fred Lönker: Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Berlin 1992.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posługuje się terminologią z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (j.w.); Zna i rozumie metody interpretacji różnych wytworów kultury w świetle różnych teorii i szkół; Analizuje przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej dyscypliny); Wyszukuje informacje na temat istotnych zjawisk językowych, literackich lub kulturowych i wykorzystuje je merytorycznie argumentując w wystąpieniach ustnych; Ma świadomość posiadanej wiedzy, konieczności jej stałej aktualizacji i doskonalenia;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; Ocena referatu lub/i zaliczenie ustne lub pisemne; Stymulacja do dalszych poszukiwań i przemyśleń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.