Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CWISP-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na wybrany temat w porozumieniu z prowadzącym seminarium licencjackie w semestrze letnim; przegląd dominujących paradygmatów badawczych we współczesnym językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, translatoryce lub glottodydaktyce; rozszerzenie specyficznej dla wybranej dziedziny terminologii; zapoznanie się z nowszymi trendami badawczymi i literaturą przedmiotu; uświadomienie złożoności analizowanych zagadnień; przygotowanie studenta do samodzielnego wyszukiwania źródeł; doskonalenie warsztatu badawczego; ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie w języku niemieckim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie B2; zaliczenie wszystkich modułów wybranej dziedziny z lat I-II;

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja,

praca z tekstem, metoda ćwiczeniowa, praca w grupach

Skrócony opis:

Student na początku piątego semestru wybiera dziedzinę, z której napisze pracę licencjacką. Ten wybór determinuje jego uczestnictwo w Ćwiczeniach specjalizacyjnych w semestrze zimowym

Pełny opis:

Repetytorium zagadnień z wybranej dziedziny omawianych w latach I-II

wybrane paradygmaty badawcze w językoznawstwie lub literaturoznawstwie lub kulturoznawstwie lub glottodydaktyce lub translatoryce

Podstawy metodologii analizy materiałów źródłowych

Prezentacja zagadnień przewidzianych do analizy

Teoretyczne podstawy pisania pracy akademickiej

Literatura:

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2009): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen. Stuttgart.

Kornmeier, Martin (2010): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation.

Efekty uczenia się:

student/ka zna teorie i metodologię nauk filologicznych w języku polskim oraz w języku niemieckim

Ma szczegółowe wiadomości w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury obszaru języka niemieckiego

Zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych

właściwie korzysta ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych oraz w celu uzasadniania swoich wyborów

potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego

Ocenia krytycznie posiadaną przez siebie wiedzę i odbierane treści

Metody i kryteria oceniania:

Próba tekstu naukowego

Wypowiedzi na zajęciach

Prezentacja multimedialna,

kolokwium pisemne lub ustne do wyboru prowadzącego

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska, Justyna Krauze-Pierz, Karolina Waliszewska, Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Rajch, Marta Wimmer, Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.