Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CWISP-DL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na wybrany temat w porozumieniu z prowadzącym seminarium licencjackie w semestrze letnim; przegląd dominujących paradygmatów badawczych we współczesnym językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, translatoryce lub glottodydaktyce; rozszerzenie specyficznej dla wybranej dziedziny terminologii; zapoznanie się z nowszymi trendami badawczymi i literaturą przedmiotu; uświadomienie złożoności analizowanych zagadnień; przygotowanie studenta do samodzielnego wyszukiwania źródeł; doskonalenie warsztatu badawczego; ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie w języku niemieckim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student na początku semestru zimowego wybiera dziedzinę, z której napisze pracę licencjacką. Ten wybór determinuje jego uczestnictwo w Ćwiczeniach specjalizacyjnych w semestrze zimowym; znajomość języka niemieckiego na poziomie B2; zaliczenie wszystkich modułów wybranej dziedziny z lat I-II

Skrócony opis:

Student na początku piątego semestru wybiera dziedzinę, z której napisze pracę licencjacką. Ten wybór determinuje jego uczestnictwo w Ćwiczeniach specjalizacyjnych w semestrze zimowym i letnim

Pełny opis:

Repetytorium zagadnień z wybranej dziedziny omawianych w latach I-II; wybrane paradygmaty badawcze w językoznawstwie lub literaturoznawstwie lub kulturoznawstwie lub glottodydaktyce lub translatoryce; podstawy metodologii analizy materiałów źródłowych; prezentacja zagadnień przewidzianych do analizy; teoretyczne podstawy pisania pracy akademickiej;

Literatura:

W gestii wykładowcy (promotora)

Efekty uczenia się:

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego; ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, a także jego powiązania z językami klasycznymi; umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, orientuje się w aktualnej literaturze przedmiotu; potrafi przygotowywać, formułować i pisać prace akademickie z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji; prace w ramach wybranej specjalizacji; rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelność przekazywanej wiedzy i rozumie wagę poszanowania własności intelektualnej;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; zaliczenie pisemne; ocena referatu, wskazanie błędów językowych i merytorycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Anna Fimiak-Chwiłkowska, Łukasz Musiał, Marek Rajch, Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.