Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe wspomaganie tłumaczenia CAT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CAT-TP11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie tłumaczenia CAT
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 1

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie efektywnego wykorzystywania w pracy tłumacza takich narzędzi jak: zaawansowane funkcje edytora MS Word, technologia optycznego rozpoznawania tekstu (OCR), narzędzia wspomagających tłumaczenie i zarządzanie terminologią (CAT), korpusy językowe, zasoby internetowe, bezpłatne oprogramowanie wspomagające pracę tłumacza.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Język wykłądowy angielski, francuski, niemiecki

Pełny opis:

Wprowadzenie do komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia

Praca z oprogramowaniem wspomagającym tłumaczenie (praca samodzielna i projekty zespołowe)

Organizacja bazy terminologicznej (praca samodzielna i projekty zespołowe)

Korzystanie z zaawansowanych funkcji pakietu MS Office

Wprowadzenie do technologii optycznego rozpoznawania tekstu i ich praktyczne zastosowanie

Wprowadzenie do korpusów językowych i ich praktyczne zastosowanie w tłumaczeniu

Wykorzystywanie zasobów internetowych w pracy tłumacza

Literatura:

Eckstein. M. - R. Sosnowski 2004. Komputer w pracy tłumacza. Kraków: Tertium

Efekty uczenia się:

ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną (terminologię, teorie i metodologie) z zakresu komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia

potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i technologii i stosować ją w sytuacjach profesjonalnych

umie posługiwać się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi w zakresie niezbędnym dla wykonania konkretnych zadań związanych z tłumaczeniem

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności

potrafi współdziałać i pracować w grupie, kierować zespołem, a także przejmować w nim inne role

Metody i kryteria oceniania:

F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego

F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego

F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego

F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego

F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dzida-Błażejczyk, Karolina Waliszewska, Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.