Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Półwyspu Iberyjskiego - język baskijski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-BASKHISP-44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język Półwyspu Iberyjskiego - język baskijski
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-HiszX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język baskijski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpanska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Rozszerzenie umiejętności studenta/ki na poziomie 1. B maila HABE tu chyba zmienić na też A2 (A2+ ESOKJ), Rządu Kraju Basków.

C2 przekazanie specyficznych i konkretnych informacji na temat kultury i społeczeństwa baskijskiego, zachęcenie do refleksji na temat zwyczajów Kraju Basków

C3 Przedstawienie treści najważniejszych tekstów pisemnych dotyczących ogólnych tematów związanych z kulturą baskijską, jak np. zwyczaje Kraju Basków, imprezy kulturalne, mitologia i gastronomia Basków.

C4 Pogłębianie znajomości struktur języka baskijskiego ze względu na różnice dialektalne i historię języka

C5 Pogłębianie znajomości zdań złożonych w języku pisemnym i ustnym, wyrobienie u studentów umiejętności posługiwania się aspektem czasowników i zdaniami złożonymi

C6 Wyrobienie u studentów umiejętności posługiwania się językiem w sposób spontaniczny korzystając z umiejętności nabytych na zajęciach, rozumienie prostych konwersacji i opisów ustnych, starając się o prawidłową intonację

C7 Czytanie tekstów baskijskich posługując się wiedzą nabytą na zajęciach i korzystając ze słownika, np. opowiadania, informacje turystyczne, wiadomości różnego typu


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności językowych i przekazanie specyficznych informacji i zachęcenie do refleksji na temat społeczeństwa w Kraju Basków.

Pełny opis:

Konstrukcje gramatyczne:

Struktura zdań: zdania warunkowe.

Czasowników posiłkowych: czas przesły.

Czasowniki syntetyczne: czas przesły.

Słownictwo: tematy ogólne i szczegółowe poruszone w tekstach opracowanych na zajęciach i związanych z kulturą, sportem, tradycjami, gastronomią, społeczeństwem i mitologią baskijską.

Redagowanie dłuższych tekstów wykorzystując słownictwo i gramatykę objętą treściami kształcenia (listy formalne, opisy), przedstawianie własnej opinii, stosowanie słów i czasowników argumentacyjnych

Język mówiony: wykonywanie ćwiczeń dyskusyjnych wykorzystując słownictwo i gramatykę objętą treściami kształcenia i wyrażenie swojej opinii na dany temat. Przedstawienie tematów dotyczących kultury baskijskiej.

Czytanie literatury dostosowanej do poziomu 1B (HABE) zmienić A2+.

Słuchanie: teksty do odsłuchu przedstawiające informacje o postaciach, miejscach oraz wydarzeniach

Przedstawić najważniejsze spotkań kulturalnych i rozumienie je w kontekscie historycznym, politycznym i społecznym, jak, np. Aberri eguna.

Literatura:

Podstawowa:

Urruzola Arratibel, B i Illarramendi Irure, M Hitzetik hortzera 2- ikaslearen liburua IKA, 2007

Urruzola Arratibel, B i Illarramendi Irure, M Hitzetik hortzera 3- ikaslearen liburua IKA, 2007

Larrauri, N i Arteta, A, A Aditu! 2 Labayru Ikastegia, 2009

Materiały z HABE Ikasbil. Poziom 1B (dostępne w www.ikasten.ikasbil.net)

Nerea Iriondo, Idatziz idatzi Erein 2009

Czytanie z książki dostosowanej do poziomu 1B (HABE). Zmienić poziom

Dodatkowa:

Ilari Zubiri Euskal Gramatika Osoa , Didaktiker, 2000.

Ilari Zubiri Gramática didáctica del euskera , Didaktiker, 2000.

Katarzyna Mirgos, Przezwyciężenie niemożliwego: Baskowie i ich język. Tipi, 2008.

Strona internetowa: www.hiru.com

Efekty uczenia się:

Użyć w mowie i piśmie słownictwo i struktury gramatyczne dostosowane do poziomu 1B maila, HABE zmienić system basków (poziom A2+)

Przedstawić informacje o kulturze baskijskiej, potrafi wymienić najważniejsze zwyczaje i krytycznie analizować wielokulturową sytuację w Kraju Basków, potrafi krytycznie analizować polityki językowe. Rozpoznać różnice dialektalne i na ich podstawie scharakteryzować historię języka

Rozpoznać i zastosować konstrukcje gramatyczne: zdania złożone, zdania pojedyncze, odmiana ergatywna i wszystkie czasowniki posiłkowe.

Wypowiedzieć się i prowadzić rozmowę w języku baskijskim w zakresie przewidzianym przedmiotem: opisać zdjęcie, wypowiedzieć się na temat przedstawionej sytuacji, wysłuchać i zrozumieć opinię drugiej osoby na przedstawiony temat, reagując na to, co powiedział drugi student, potrafi dojść do kompromisu i wybrać najbardziej odpowiednie zdjęcie ilustrujące daną sytuację

Zrozumieć autentyczne teksty ustne i pisemne języka baskijskiego, np. opisy, informacje turystyczne, krotkie opowiadania, wiadomości.

Komunikować się pisemnie w języku baskijskim, formułować tekst w dłuższej formie (listu, opisu) posługując się zdaniami złożonymi i wszystkimi czasownikami posiłkowymi, a także używać zdania warunkowe i wyrazić swoją opinię.

Zrozumieć sposób powstawania nowych słów według gramatyki baskijskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testów kontrolnych (ustne i pisemne, minimum 61%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maitane Osa Zubia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ane Elixabet Rodriguez Lopez, Leonor Sagermann Bustinza
Prowadzący grup: Ane Elixabet Rodriguez Lopez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Unai Casas Antia
Prowadzący grup: Unai Casas Antia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.