Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2ANGPRNJI-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka angielskiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Pełny opis:

Słownictwo z następujących tematów: wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego; bieżących problemach politycznych i społecznych w kraju, krajach angielskiego obszaru językowego oraz w krajach azjatyckich (na przykład, polityka ludnościowa, konflikty na tle etnicznym, genderowym, klasowym czy religijnym); następujących dziedzin naukowych: językoznawstwa, politologii.

Zagadnienia gramatyczne: pogłębianie wybranych zagadnień, odpowiednio do potrzeb grupy

Lektura: powieść w języku angielskim o objętości powyżej 200 stron

Literatura:

Podstawowa:

wybrane artykuły prasowe anglojęzyczne, wybrane teksty naukowe w języku angielskim

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posiada umiejętność czytania literatury angielskojęzycznej w oryginale, tekstów popularno-naukowych i specjalistycznych

Nie ma żadnych trudności w rozumieniu wypowiedzi mówionej, w rozmowie bezpośredniej i za pośrednictwem mediów

Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie stosując odcienie znaczeń, potrafi dowolnie przeformułować wypowiedź, potrafi swobodnie i poprawnie stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwializmy

Potrafi redagować w sposób urozmaicony pod względem leksykalnym i gramatycznym kompleksowe teksty

Posiada nawyk regularnego informowania się o bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, tym samym ma rozszerzoną wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kębłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Hans, Magdalena Kębłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kębłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Hans, Magdalena Kębłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kębłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Hans, Magdalena Kębłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kębłowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.