Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Recenzowanie dzieła filmowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-RDF Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Recenzowanie dzieła filmowego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty na 2 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo.

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy kulturoznawczej, medioznawczej oraz filmoznawczej w działalności recenzenckiej dotyczącej filmu.

C2 Poznanie podstawowej terminologii i specyfiki pracy dziennikarskiej w jej wymiarze edycyjnym oraz sposobów ich wykorzystywania w praktyce krytycznofilmowej.

C3 Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy o języku w celu wzmacniania funkcji komunikacyjnej i perswazyjnej tekstu recenzji filmowej.

C4 Przyswojenie wiedzy z zakresu wytycznych dotyczących poprawności struktury tekstu dziennikarskiego w gatunku recenzji.

C5 Zapoznanie studentów z nowomedialnymi formami recenzji filmowej i perspektywami ich rozwoju (recenzja amatorska, blog, vlog, esej wizualny).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostają przesłane studentom drogą mailową (poczta AMU).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca indywidualna i grupowa w trakcie zajęć.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta (przygotowanie prac zaliczeniowych)

10

Praca własna studenta (czytanie materiałów)

10

SUMA GODZIN

50


Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do podjęcia działalności krytycznofilmowej.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do podjęcia działalności krytycznofilmowej.

W ich ramach poruszane są takie tematy jak:

Działalność recenzencka a działalność krytycznofilmowa.

Spektrum dwudziestowiecznych strategii i kategorii krytycznofilmowych.

Lokalizacja recenzji filmowej wśród gatunków dziennikarskich.

Elementy warsztatu dziennikarskiego w działalności recenzenckiej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej typografii i układu tekstu.

Ćwiczenia językowe w zakresie wzmacniania potencjału komunikacyjnego i perswazyjnego tekstu (wykorzystanie gry słów, instrumentacji głoskowej, porównań, paralelizmów, kolokwializmów itp.)

Elementy wspólne i różnice między odmianami tekstów krytycznofilmowych.

Rola elementów informacji, analizy, interpretacji, oceny, opisu i streszczenia w recenzji filmowej.

Funkcja lidów, tytułów i nagłówków w praktyce recenzenckiej.

Źródła informacji w działalności krytycznofilmowej i zagadnienia etyki ich wykorzystania.

Literatura:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1991, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004, Trio

Walery Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002, Universitas

Andrzej Niczyperowicz, Abecadło dziennikarza, Poznań 1996, Kontekst

Furman W., Kaliszewski A, Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Furman W., Kaliszewski A, Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000, WSZ

Andrzej Niczyperowicz (red.), Dziennikarstwo od kuchni, Warszawa 2001, TS

Ziomecki M., Lis T., Skowroński K. (red.), ABC dziennikarstwa, Warszawa 2002, Axel Springer 2002

Wybrane teksty recenzji z czasopism ("Kino", "Film", "Wprost") i internetu (Filmweb, YouTube, blogo- i vlogosfera)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Stworzyć erudycyjną, poprawną strukturalnie i językowo recenzję dowolnego dzieła filmowego w czterech formatach.

Zróżnicować tekst recenzji formalnie w zależności od medium, w którym ma ona zostać opublikowana.

Prowadzić polemikę z zastanymi tekstami krytycznofilmowymi.

Lokalizować i trafnie wykorzystywać źródła informacji na temat dzieła filmowego.

Sprawnie posługiwać się dostępnymi współcześnie ułatwieniami technicznymi pracy dziennikarza w zakresie recenzji filmowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Jackowska, Emilia Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.