Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językowe aspekty kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-JKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językowe aspekty kultury
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty am 3 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- orientacja w najnowszych osiągnięciach antropologii lingwistycznej

- zapoznanie studentów z zaawansowaną wiedzą na temat zależności pomiędzy językiem a kulturą

- przeprowadzanie myślowych eksperymentów, które pozwolą poszerzyć horyzont możliwości interpretowania i rozumienia kultury

- budowanie oryginalnych paradygmatów myślowych

- poznanie wybranych zagadnień z zakresu współczesnej antropologii lingwistycznej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

biblioteka uniwersytecka

Pełny opis:

Język, którego używamy w codziennych kontekstach, jest niezwykle ciekawy ale i niebywale trudny do badania. To właśnie antropologia lingwistyczna dostarcza nam oryginalnych narzędzi i pojęć, które pozwalają sprostać temu wyzwaniu. Wiodącym założeniem a jednocześnie tłem rozważań podejmowanych na zajęciach jest przekonanie antropologów lingwistycznych o większym niż nam się zazwyczaj wydaje wpływie języka na naszą kulturę, a także sposób myślenia. Pod wpływem "efektu Whorfa" zakładamy jednocześnie, że nie nie ma on charakteru determinującego, a jedynie/aż predestynujący.

Dodatkowo uzbrojeni w rozmaite teoretyczne propozycje ujmowania funkcji jak i istoty języka, przyglądać się mu będziemy przede wszystkim jako niezwykle interesującej formie działania społecznego, a więc w jego codziennych, czasem wydaje się "prozaicznych" odsłonach (np. analizując wpływ określonej formy "pozdrowienia", czy "proszenia" na zachowania, komunikację, a szerzej kulturę).

Literatura:

1. Anna Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki - różne kultury, WUW, Warszawa 2007, roz. IV, s. 295-355.

2. Tilman Allert, Niemieckie pozdrowienie. Historia fatalnego gestu, SCHOLAR, Warszawa 2008, całość.

3. Eva Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, roz.: Romantyczne sieci, s. 109-165.

4. Aleida Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2015, roz. 1 ZNAKI, s. 57-95.

5. Bartosz Brożek, Granice interpretacji, Wyd. Copernicus Center Press, Kraków 2014, roz.: 5 Granice rozumienia, s. 211-259.

6. Hans-Georg Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, roz.: Człowiek i język.

7. Laura M. Ahearn, Antropologia lingwistyczna. Wprowadzenie, WUJ, Kraków 2013, s. 75-107.

8. Maurice Nédoncelle, Prośba i modlitwa - notatki fenomenologiczne, Znak, Kraków 1995, roz. I i II, s. 29-57.

9. Eric W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków 1998, s. 93-151.

10. Jack David Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012, roz. IV, Język a stosunki społeczne.

11. Robin Dunbar, Nowa historia ewolucji człowieka, roz. 5, Taki słodki, czysty śpiew.

Efekty uczenia się:

- poznanie terminologii antropologii lingwistycznej

- głębsze i krytyczne podejście do zjawiska "relatywizmu językowego"

- lepsza orientacja w najnowszej problematyce z zakresu antropologii lingwistycznej

- czytanie ze zrozumieniem i interpretowanie tekstów źródłowych

- wykorzystywanie zdobytej wiedzy do formułowania własnych refleksji i badawczych analiz

- rozbudzenie "językowej wrażliwości", która pozwoli zauważać i analizować podskórne zmiany zachodzące w przebiegu procesów kulturowych oraz kulturowych praktyk

Metody i kryteria oceniania:

kryteria:

- poprawność merytoryczna wypowiedzi i wnioskowań

- pomysłowość i wyobraźnia

- umiejętności interpretacyjne

zaliczenie z notą: forma ustna

termin: 30 stycznia godzina: 15:00

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Konwersatorium mieści się w ramach modułu zajęć dla studentów studiów magisterskich kulturoznawstwa - "Teoria i historia kultury". Poświęcone jest zagadnieniom komunikacji językowej oraz językowemu wymiarowi różnorodnych zjawisk kulturowych, rozpatrywanym z perspektywy filozofii języka i językoznawstwa.

Pełny opis:

- Język i kultura. Konwersatorium

- Człowiek i język

- Oralność

- Piśmienność

- Językowy obraz świata

- Utopie języka uniwersalnego

- Komunikacja językowa (swoi, obcy i zwierzęta)

- Język i władza (nowomowa, perswazja, populizm językowy)

- Język w mediach

- (Sub)kultury i ich języki

- Język a niepełnosprawności

- Przysłowia, piosenka, myślenie (mówienie) potoczne

- Język i reklama

Literatura:

- H.-G. Gadamer, Człowiek i język, "Teksty" 1976, nr 6

- B. Bettelheim, O sztuce opowiadania baśni, w: tenże, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 2010

- Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 2003

- U. Eco, W poszukiwaniu języka uniwersalnego, Gdańsk - Warszawa 2002

- V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, Toronto 1992

- M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991

Uwagi:

Zaliczenie: praca pisemna pod tytułem „Język a kultura…” (zawężenie problemu i sformułowanie podtytułu - w porozumieniu z prowadzącym)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.