Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religioznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-REL Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Religioznawstwo
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 5 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Opanowanie terminów z dziedziny religioznawstwa. Zapoznanie się z historią badań religioznawczych. Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej tradycji religii uniwersalistycznych oraz nabycie umiejętności wskazywania ich różnic i podobieństw. Poznanie religijnego kontekstu kształtowania się kultury.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza dotycząca religii uniwersalistycznych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium IK UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład oparty o prezentacje multimedialne.

Skrócony opis:

Treść wykładu zawiera najistotniejsze informacje dotyczące religioznawstwa jako odrębnej dziedziny badań a także jego głównego przedmiotu, jakim pozostają religie.

Pełny opis:

Treść wykładu składa się z dwóch podstawowych części: pierwsza odnosi się do powstania i rozwoju dziedziny religioznawstwa, druga zaś zawiera częsciową prezentację jej głownego przedmiotu zainteresowań czyli przestrzeni wierzeń religijnych.

Podstawowe zagadnienia:

Wielość definicji religii; Klasyfikacja religii; Religia jako przedmiot różnych nauk; Religioznawstwo a teologia; Religia jako doktryna, kult, organizacja i doświadczenie; Przeciwstawienie sacrum i profanum (R. Otto, M. Eliade); Współczesny kontekst rozwoju religii; Historia, doktryna, kult i organizacja wybranych religii uniwersalistycznych: buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam.

Literatura:

Bielawski J., Keller J. (red.). Zarys dziejów religii, Iskry, Warszawa 1988.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Książka i Wiedza,

Warszawa 1966.

Woodhead L., Kawanami H, Partridge Ch. (red). Religions in the modern world. Tradition and transformation. Second Edition. London – New York: Routledge, 2009.

Zdybicka Z.J., Religia i religioznawstwo, Lublin 1988.

Efekty uczenia się:

Student odróżnia perspektywę oglądu rzeczywistości religijnej własciwą religioznawstwu od perspektywy teologicznej, wyodrębnia obszary badawcze właściwe danej dziedzinie, posiada podstawowe wiadomości dotyczące głównych religii o zasięgu światowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę nabytą podczas wykładów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.