Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicystyka kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-PUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publicystyka kulturalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Poznanie teoretycznych podstaw praktyki publicystycznej.

Zapoznanie się z jak najszerszym spektrum praktyk publicystyki kulturalnej.

Nabycie umiejętności tworzenia autorskich tekstów publicystycznych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium IK UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca oparta na aktywnym uczestnictwie studentów. Dyskusja, obserwacja i ocena konkretnych praktyk publicystycznych. Ćwiczenia w przygotowywaniu autorskich tekstów publicystycznych.

Skrócony opis:

Zasadniczym tematem zajęć pozostaje obszar publicystyki kulturalnej, kierunki jej rozwoju oraz określone praktyki.

Pełny opis:

Zajęcia będą składały się z trzech podstawowych części. Zasadniczym celem pierwszej części zajęć fakultatywnych będzie przedstawienie ściśle teoretycznych podstaw publicystyki kulturalnej. Omówione zostaną podstawowe funkcje krytyki, główne jej nurty, jak również gatunki. Druga część opierała się będzie na bezpośredniej obserwacji konkretnych praktyk publicystycznych odnoszących się do twórczości artystycznej. Omówione zostaną najistotniejsze czasopisma, programy telewizyjne i radiowe, witryny internetowe oraz blogi poświęcone kulturze. Ostatnia część zajęć zostanie poświęcona samodzielnej próbie przygotowania tekstów publicystycznych omawiających aktualne wydarzenia kulturalnej.

Literatura:

„Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. M. Wyka, Kraków 2004.

M. Orliński, Projekt krytyki uczestniczącej, „Twórczość” 2010, nr 6.

J. Sławiński, Dzieło – język – tradycja. Prace wybrane, Tom. II, Kraków 1998.

P. Stasiński, Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław 1982.

Efekty uczenia się:

1) Student zna podstawowe pojęcia z zakresu publicystyki kulturalnej i odróżnia jej podstawowe gatunki;

2) Posiada wiedże dotyczącą głównych praktyk publicystycznych;

2) Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania tekstu publicystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie poddane zostanie: uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie autorskiego tekstu publicystycznego poświęconego twórczości artystyczne (literackiej, filmowej, muzycznej).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.