Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-LIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura popularna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- umieszczenie literatury popularnej (jako pojęcia i jako kompleksu zjawisk) w szerszym kontekście kultury popularnej

- zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami literatury popularnej - zarówno w aspekcie historycznym, jak i problemowym (gatunki, tendencje)

- próba interpretacji współczesnych przykładów literatury popularnej

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- podstawowa wiedza z zakresu historii i teorii literatury


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład (z elementami dyskusji)

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Wykład monograficzny "Literatura popularna" przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę literaturoznawczą (historyczną i teoretyczną), ale jednocześnie interesują się szerszymi kontekstami rozwojowymi współczesnej kultury popularnej. Przedmiotem omówienia będą zarówno historyczne przykłady popularności form gatunkowych czy autorów, jak i współczesne mechanizmy rynkowe, które taką popularność mogą generować. Osobnym, ważnym wątkiem problemowym staje się w tych rozważaniach odbiorca-widz - jako odbiorca literatury, o której mowa.

Pełny opis:

Treści poszczególnych wykładów:

1. Historia książki / historia literatury popularnej

2. Słownik literatury popularnej

3. Powieść – powieść popularna – schematy fabularne

4. Powieść kryminalna: tradycja – propaganda – moda

4a. Genologia i historia

4b. Metafizyka powieści kryminalnej

5. Od powieści grozy do horroru

6. Romans – melodramat – harlequin

7. Literatura i film: adaptacja oraz „powieść z filmu”

8. Komiks

9. Internet i literatura – wybrane zagadnienia

10. Piosenka jako literatura popularna

11. Literatura literaturopodobna (wybrane zagadnienia współczesnego rynku książki)

12. Literatura popularna dziś: reportaż

Literatura:

– K. Dmitruk, Kultura popularna – obieg – literatura, „Literatura i Kultura Popularna” 1992, t. 2

– J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, 1974

– U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa 1996

– A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980

– J. Kolbuszewski, Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wrocław 1994

– P. Kowalski, (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni, 1999

– M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, 2003

– Kultura popularna – literatura – książka – rynek, red. E. Piotrkiewicz-Karmowska, Warszawa 1995

– Mitologie popularne, pod red. D. Czai, Kraków 1994

– A. Moles, Kicz czyli szczęście, Warszawa 1978

– Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1998 i 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- zdefiniować podstawowe dla treści wykładu pojęcia (kultura popularna i masowa, literatura popularna);

- zdefiniować i zrekonstruować w ujęciu historycznym najważniejsze gatunki literatury popularnej (powieść kryminalna, melodramat, horror);

- objaśniać specyfikę wybranych intermedialnych procesów, w ramach których literatura popularna wchodzi w relacje z innymi dziedzinami sztuki;

- umieszczać wiedzę o dawnej i współczesnej literaturze popularnej na tle szerszych procesów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

- praca domowa (esej) na wybrany przez studenta temat, związany ze współczesną literaturą popularną - po uprzedniej konsultacji z prowadzącym

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.