Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła filmowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-ADF Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła filmowego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty dla 4 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Kompetentne uczestnictwo w kulturze filmowej

Przyswojenie podstawowych metod analizy dzieła filmowego

Podejmowanie samodzielnych zadań analitycznych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu historii i teorii filmu

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium, indywidualna praca w bibliotekach oraz w ramach zleconych zadań

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład wprowadzający z prezentacją materiałów audiowizualnych, dyskusja oraz praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Udział w zajęciach, podejmowanie aktywności w trackie dyskusji

Przygotowanie analizy wybranego filmu (kilku scen)

Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć potrafią wykorzystać zdobytą już wiedzę z zakresu wiedzy o filmie do analizy dzieła filmowego. Zdobyte wcześniej kompetencje mają wzmacnić ich postawę krytyczną wobec oferty produkcji filmowej. Potrafią odnosić się do różnorodnych gatunków, estetyk

Pełny opis:

Wokół pojęć: analiza a interpretacja

Funkcja dzieła filmowego w kulturze

Podstawowe pojęcia: kadr, ujęcie, scena

Na początku był pomysł: scenariusz i scenopis

Obiekt na planie (zajęcia praktyczne)

Aktor na planie . Zajęcia praktyczne, studenci jako aktorzy (rejestracja telefonem komórkowym)

Czas i przestrzeń dzieła filmowego

Analiza filmu fabularnego

Analiza filmu dokumentalnego

Literatura:

A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

D. Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2010

M. Przylipiak, kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Sopot 2016

K. Kieślowski, K. Piesiewicz, Dekalog, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

Student rozumie i zna metody analityczne

Potrafi operować przydatnymi pojęciami z zakresu wiedzy i teorii filmu

Wykorzystuje w swoich działaniach znajomość kategorii analitycznych i koncepcji teoretycznych

Konstruuje krytyczny warsztat badacza

Potrafi kooperować w grupie, nie rezygnując z indywidualnych rozpoznań

Dzieli się swoją wiedzą ze społecznością, która nie uczestniczy w dyskursie akademickim.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach

Przygotowanie indywidualnej analizy dzieła filmowego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kulig
Prowadzący grup: Agnieszka Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kod ECTS:

08-Kudl-ADF

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

1.Wokół pojęć: analiza i interpretacja.

2.Teoria filmu, a warsztat badacza.

3. Funkcja dzieła filmowego w kulturze.

4. Podstawowe pojęcia:kadr, ujęcie, scena.

5. Na początku był pomysł: scenariusz, scenopis- zajęcia praktyczne.

6. Jak sfotografować przedmiot-zajęcia praktyczne.

7. Aktor na planie,a postać filmowa.

8. Czas i przestrzeń dzieła filmowego.

9. Analiza filmu fabularnego.

10. Analiza filmu dokumentalnego

.

Pełny opis:

Cele zajęć:

- wykorzystanie i uporządkowanie zdobytej wiedzy z zakresu historii i teorii filmu,

- nabycie kompetencji i narzędzi potrzebnych do analizy dzieła filmowego,,

- wzmocnienie postawy krytycznej wobec oferty przemysłu filmowego,

- wyćwiczenie umięjętności samodzielnej pracy

- ćwiczenie pracy w grupie.

Efekty kształcenia:

a) wiedza

- studentka/student rozumie podejście analityczne wobec filmu

- studentka/studentka zna wybrane metody analizy filmu

b) umiejętności

- studentka/student potrafi zdefiniować i określić relacje pomiędzy analizą a interpretacją,

- wykorzystuje w swoim działaniu badawczym znajomość kategorii analitycznych i koncepcji teoretycznych,

c) kompetencje społeczne

zdobywa niezbędne narzędzia badawcze

- potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie,

- świadomie uczestniczy w propagowaniu wiedzy o filmie

- docenia funkcję filmu w kulturze oraz wykorzystuje go jako element budowania wspólnoty,

- wzmacnia swoją postawę krytyczną wobec kultury i własnej wspólnoty

Literatura:

A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008,

M. Przylipiak, Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Sopot 2016

J. Aumont, Analiza filmu, przeł. M. Zawadzka,, Warszawa 2013

D. Bordwell, K. Thompson, Film art. Sztuka filmowa, Warszawa 2010

Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów, (red.) W. Godzic, Kraków 1993

D. Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2010

J. Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, Bielsko-Biała 2005

Uwagi:

Struktura zajęć:

- wykład wprowadzający do wybranych zagadnień,

- prezentacja wybranych fragmentów filmu,

- praca w grupach,

- wybór zadań na następne spotkanie,

W ramach ćwiczeń przewidziane są konsultacje grupowe i indywidualne dotyczące pracy zaliczeniowej: prezentacji i analizy fragmentu filmu.

Pod koniec semestru prezentacja samodzielnych analiz oraz dyskusja i podsumowanie całego cyklu.

Warunkiem zaliczenia z oceną jest udział w zajęciach i dyskusjach oraz prezentacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kulig
Prowadzący grup: Agnieszka Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.