Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-DWMALM0
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Matematyki i Informatyki
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Prezentacja wybranych pojęć i metod logiki matematycznej oraz teorii mnogości zawartych w podstawach innych dyscyplin matematyki i przez nie wykorzystywanych.

Pełny opis:

Badanie poprawności rozumowań, formułowania twierdzeń oraz definicji; operowanie zbiorami, relacjami i funkcjami, zapoznanie z elementami kombinatoryki i teorii mocy.

Literatura:

V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do matematyki. Wprowadzenie do teorii mnogości, PWN, Warszawa 2005.

K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, Monografie Matematyczne, t. 27, PWN, Warszawa 1966.

K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii, Biblioteka Matematyczna t. 9, wyd. IX, PWN Warszawa 2004.

R. Murawski, K. Świrydowicz, Wstęp do teorii mnogości, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005.

J. Musielak, Wstęp do matematyki, PWN, Warszawa 1970.

Z. Palka, A. Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, Część 1 - Przeliczanie, Wydaw. Naukowo Techniczne, Warszawa 1998.

H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Biblioteka Matematyczna t.30, wyd. XIII, PWN, Warszawa 2003.

A. Wojciechowska, Elementy logiki i teorii mnogości, PWN, Warszawa 1979.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Blinkiewicz, Karol Gierszewski, Sebastian Król, Roman Murawski, Kazimierz Świrydowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 125 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 125 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karol Leśnik, Paweł Mleczko, Roman Murawski, Krzysztof Piszczek, Michał Rzeczkowski, Kazimierz Świrydowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karol Leśnik, Paweł Mleczko, Roman Murawski, Krzysztof Piszczek, Michał Rzeczkowski, Kazimierz Świrydowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)