Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PRA-35-Arch Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Prahistorii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem proseminarium jest wybór problematyki pracy licencjackiej oraz opanowanie umiejętności pracy nad nią.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Geneza, przygotowanie, procedury i różne aspekty badań archeologicznych. Archeologia jako nauka – teoria, praktyka i etyka. Zasady pracy naukowej, publikacji i popularyzacji. Źródła materialne, ikonograficzne i pisane, wyszukiwanie i weryfikowanie informacji, literatura i źródła internetowe. Kwestia języków współczesnych i starożytnych. Ustna i pisemna prezentacja wyników badań. Zasady konstrukcji pracy dyplomowej, aparat krytyczny.

Literatura:

Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, Kolonia Limited, 1997.

Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice, Helion, 2001.

Ian Hodder, Czytanie przeszłości, Poznań, Obserwator, 1995.

William Matthew Flinders Petrie, Methods and Aims in Archaeology, London, Macmillan and Co., 1904.

Polszczyzna na co dzień, red. nauk. M. Bańko, konsultant: A. Markowski, Warszawa, PWN, 2006.

Colin Renfrew, Paul Bahn, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa, Pruszyński i S-ka, 2002.

Leonard Wooley, Digging up the Past, Harmondsworth, Penguin Books, 1930.

Radosław Zendrowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa, CeDeWu, 2009.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat zasad i uwarunkowań pracy naukowej, w jej aspekcie badawczym i publikacyjnym; rozumie kolejność i zakres poszczególnych etapów pracy; posiada umiejętności umożliwiające konstrukcję logicznej i poprawnej merytorycznie oraz formalnie pracy dyplomowej, tj. rozprawy licencjackiej, którą realizuje w ramach seminarium licencjackiego w kolejnym semestrze studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w oparciu o aktywne uczestnictwo (w tym referat ustny i pisemny) oraz przygotowanie planu pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.