Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wczesnej interwencji - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WWI-21PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wczesnej interwencji - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu wczesnej interwencji,

• przygotowanie studentów do pracy z dziećmi przedwcześnie urodzonymi, z grupy ryzyka, z zespołami wad genetycznych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Pojęcia i słowa kluczowe z zakresu wczesnej interwencji. Cele wczesnej interwencji. Czas podjęcia działań. Charakterystyka pacjentów: dzieci z grupy wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonych, o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Wczesna interwencja logopedyczna.

• Sytuacja prawna dzieci i ich rodzin, które objęte są programem wczesnej interwencji.

• Wpływ czynników endogennych i egzogennych w okresie ciąży na rozwój dziecka. Rozwój dziecka w okresie prenatalnym i postnatalnym (wybrane informacje).

• Definicje, terminologia, zasady opieki nad noworodkiem. Diagnostyka noworodka.

• Wprowadzenie do diagnostyki logopedycznej. Wywiad.

Literatura:

• Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia, Kraków 2007.

• Cieszyńska J., Korendo M., Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, Kraków 2008.

• Drewniakowa M. (red.), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Pierwszy rok życia, Kraków 1994.

• Drewniakowa M. (red.), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Drugi i trzeci rok życia, Kraków 1995.

• Palmer G., Polityka karmienia piersią, Warszawa 2011.

• Regner A., Masgutowa S., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław 2009.

• Regner A., Poradnik terapii ustno-twarzowej, Bytom 2015.

• Pluta-Wojciechowska D., Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji, Bytom 2015.

• Rocławski B., Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1991.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

• Wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu wczesnej interwencji. Wskazać cele wczesnej interwencji logopedycznej, terapeutycznej.

• Objaśnić sytuację prawną dotyczącą dzieci objętych programem wczesnej interwencji.

• Wskazać czynniki wpływające na rozwój dziecka w okresie prenatalnym, scharakteryzować rozwój dziecka w okresach: pre- i postnatalnym w ramach podstawowych koncepcji rozwoju człowieka.

• Przeprowadzić obserwację, ocenę i interpretację zebranych informacji dotyczących różnic w diagnostyce noworodka.

• Przeprowadzić wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych zaburzeń rozwoju mowy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

• wartość merytoryczna przygotowanego projektu (wywiadu),

• poziom aktywności w trakcie zajęć,

• obecność na zajęciach (dopuszczalne jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach).

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Małgorzata Dziendziura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Małgorzata Dziendziura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dziendziura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dziendziura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.