Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesna diagnoza i terapia zagrożenia dysleksją - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WDT-22PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesna diagnoza i terapia zagrożenia dysleksją - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie z narzędziami do diagnozy wczesnego zagrożenia dysleksją;

• kształtowanie świadomości wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji;

• zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat neurobiologicznych podstaw dysleksji.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

warsztat

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych.

• Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych: analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym, atematycznym, grafopercepcja, powtarzanie.

• Zadania diagnostyczne dla trzylatków.

• Zadania diagnostyczne dla czterolatków.

• Zadania diagnostyczne dla pięciolatków.

• Zadania diagnostyczne dla sześciolatków/siedmiolatków.

• Ogólny schemat terapii.

Literatura:

• Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo, Kraków 2010.

• J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji?, Kraków 2001.

• J. Cieszyńska, Kocham uczyć czytać, Kraków 2006.

• A. Fabisiak, M. Korendo, E. Ławczys, Myślenie przyczynowo-skutkowe, Kraków 2012.

• A. Fabisiak, M. Korendo, E. Ławczys, Szeregi i sekwencje, Kraków 2008.

• B. Pietrzyk, Bingo sylabowe. Gra edukacyjna wspomagająca naukę czytania, Kraków 2011.

• M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

• ocenić możliwości wykonawcze dzieci w zakresie podstawowych funkcji poznawczych stanowiących podłoże rozwoju języka (wzrokowych, słuchowych, grafomotorycznych);

• scharakteryzować i opisać podstawowe trudności funkcjonowania językowego w przedszkolu i w szkole podstawowej, wskazać narzędzia diagnostyczne zagrożenia dysleksji (m.in. test SWM);

• samodzielnie zaprojektować zestaw odpowiednich ćwiczeń dla poszczególnych etapów rozwoju językowego człowieka (trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków/siedmiolatków);

• wyjaśnić podstawy zasad zdobywania umiejętności szkolnych, w tym umiejętności czytania.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

• wartość merytoryczna samodzielnie przygotowanych pomocy,

• poziom aktywności w trakcie zajęć,

• obecność na zajęciach (dopuszczalne jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach).

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.