Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do logopedii - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WDL-21PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logopedii - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• ukazanie interdyscyplinarnego charakteru logopedii;

• zaznajomienie słuchaczy z metodologią logopedyczną;

• zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą zaburzeń mowy i języka;

• wskazanie podstawowych schematów w postępowaniu logopedycznym.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Przedmiot, zakres zainteresowań i miejsce logopedii wśród innych nauk.

• Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy.

• Nadawanie, odbiór i ekspresja mowy.

• Proces kształtowania się mowy w ontogenezie.

• Zaburzenia komunikacji językowej – wyjaśnienie podstawowych pojęć.

• Zaburzenia komunikacji językowej w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych.

• Zaburzenia mowy a zaburzenia języka.

• Pojęcie wad wymowy.

• Klasyfikacje zaburzeń mowy.

Literatura:

• S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia” 1997, t. 10 (b).

• G. Jastrzębowska, Podstawy logopedii dla studentów logopedii, psychologii, pedagogiki, filologii, Opole 1993.

• S. T. Kania, Szkice logopedyczne, Warszawa 1982.

• Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (t. 1 Interdyscyplinarne podstawy logopedii), red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003.

• Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, red. Przekł. S. Płużyński, J. Wciórka, Kraków-Warszawa 1997.

• E.M. Skorek, Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, Karków 2010.

• I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1981.

• J. Surowaniec, Przedmiot logopedii, „Logopedia” 1994, nr 21.

• T. Zaleski, Klasyfikacja zaburzeń mowy, w: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, Z. Zaleski, Lublin 1993.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

• uzasadnić interdyscyplinarny charakter logopedii oraz określić zakres współpracy pomiędzy logopedią a dziedzinami pokrewnymi, np. językoznawstwem lub pedagogiką;

• prawidłowo stosować podstawową terminologię z zakresu badań nad zaburzeniami mowy i języka;

• czytać ze zrozumieniem opracowania teoretyczne i podręcznikowe z zakresu logopedii oraz dziedzin pokrewnych;

• uzasadnić wybór danej metodologii badań oraz uogólniać wyniki analiz i integrować różne metody w postępowaniu logopedycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• poziom wiedzy zaprezentowany na pisemnym kolokwium,

• poziom aktywności w trakcie zajęć,

• obecność na zajęciach (dopuszczalne jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach).

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.