Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TL-21PDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 2 roku programu DL-FilPol
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DL KlasPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami współczesnej teorii literatury

- powiązanie podstawowych pojęć współczesnej teorii literatury z kontekstami metodologicznymi

- nabycie umiejętności krytycznej analizy różnych użyć pojęć teoretycznoliterackich

- nabycie umiejętności wykorzystania tych pojęć w interpretacji tekstów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zajęcia zaznajamiają z podstawowymi problemami teorii literatury w powiązaniu z kontekstami metodologicznymi, kształcą umiejętności wykorzystania tych pojęć w interpretacji tekstów oraz ich krytycznej analizy.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wyznaczniki tekstu literackiego.

Miejsce analizy i interpretacji w badaniach literackich.

Tekst literacki jako struktura, znak, komunikat.

Zagadnienia odbioru tekstu literackiego.

Intertekstualność jako kategoria w badaniach literackich.

Gatunek literacki, konwencja literacka.

Tradycja literacka i sposoby jej rozumienia.

Kryteria i modele periodyzacji dziejów literatury.

Literatura wobec innych sztuk.

Metodologia badań literackich (zarys).

Literatura:

J. Culler, Teoria literatury. Przeł. M. Basaj. Warszawa 1998.

U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Kraków 1996.

Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.

J. Sławiński, Miejsce interpretacji. Gdańsk 2001.

Współczesna teoria badań literackich za granicą. Op. H. Markiewicz, T. I-IV. Kraków 1970-1996.

S. Wysłouch, Literatura i sztuki wizualne. Warszawa 1994.

Wybrane numery czasopism teoretycznoliterackich.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- rozpoznać podstawowe problemy teorii literatury na przykładzie różnych tekstów literackich

- powiązać poszczególne zagadnienia teoretycznoliterackie z problemami omówionymi na zajęciach z poetyki

- zastosować terminologię teoretycznoliteracką w procesie interpretacji

kategoryzować teksty literackie i zjawiska w nich występujące

- budować wywód teoretycznoliteracki (praca pisemna)

- wyjaśnić przydatność wybieranej metody interpretacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia:

- ocena aktywności na zajęciach, uczestnictwa w dyskusji i merytorycznej wartości wypowiedzi

- ocena umiejętności użycia języka teoretycznego

- ocena rekonstrukcji głównych tez tekstu naukowego

- ocena merytorycznej wartości napisanej przez studenta pracy

- egzamin.

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność w trakcie zajęć i wartość merytoryczna wypowiedzi (udział w dyskusji)

- wartość merytoryczna pracy pisemnej

- poziom wiedzy i umiejętność jej zaprezentowania na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Górska
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak, Jan Galant, Irena Górska, Sylwia Panek, Beata Przymuszała, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Górska
Prowadzący grup: Jan Galant, Irena Górska, Sylwia Panek, Agnieszka Rydz, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Górska
Prowadzący grup: Irena Górska, Sylwia Panek, Beata Przymuszała, Agnieszka Rydz, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.