Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TI-22PDL Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, profil praktyczny

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego doboru i wykorzystania technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 Konfiguracja sprzętu komputerowego. Przygotowanie materiałów na potrzeby praktyki zawodowej w wybranych edytorach i TI_01

TK_02 Charakterystyka Internetu: katalogi, bazy danych, nawigacja w hipertekście, przygotowywanie materiałów z wykorzystaniem Internetu TI_02

TK_03 Ochrona własności intelektualnej w Internecie, standardy ochrony własności, prawo autorskie i prawa pokrewne. Bezpieczeństwo w sieci. TI_02, TI_03, TI_04

TK_04 Tworzenie portalu polonistycznego (strona klasowa, bądź witryna nauczyciela polonisty) TI_01, TI_02, TI_03, TI_04

TK_05 Projektowanie procesu kształcenia z wykorzystaniem Internetu (e-learning, strona klasowa) TI_01, TI_02, TI_03, TI_04

TK_06 Omówienie multimedialnych tekstów kultury masowej i przejawów uczniowskiej, internetowej aktywności w perspektywie polonistycznej (gry komputerowe, twórczość internetowa, świadectwa i style odbioru, analiza i interpretacja) TI_04

Literatura:

Głowiński M., Świadectwa i style odbioru [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

Wallace P. ,Psychologia Internetu, Poznań 2001.

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

TI_01 wykazać się podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie technik informatycznych, konfiguracji i budowy sprzętu komputerowego, przetwarzania tekstów K_W05, K_W17, K_W23, K_U10, K_U16, K_K08

TI_02 wykazać się podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie korzystania z baz danych w praktyce zawodowej. K_W17, K_W21, K_W23, K_U04, K_U15, K_U16, K_K08, K_K09

TI_03 wykazać się podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie posługiwania się grafiką prezentacyjną w praktyce zawodowej. K_W21, K_W22, K_W23, K_U04, K_U10, K_U15, K_U16, K_K08

TI_04 korzystać z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwać i przetwarzać informacje dla potrzeb swojej pracy pedagogicznej. wykorzystywać multimedialne teksty kultury w procesie dydaktycznym. K_W17, K_U02, K_U04, K_U10, K_U15, K_U16, K_K01, K_K08, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie podsumowujące: Opanowanie treści i osiągnięcie efektów kształcenia sprawdzane będzie sukcesywnie podczas zajęć.

Ocenie podlegają:

- projekty i dokumenty przygotowane w czasie zajęć: prezentacje multimedialne, projekt witryny internetowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Kochanowicz, Aleksandra Reimann-Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.