Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semiotyka tekstów kultury - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-STK-12PDM-U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semiotyka tekstów kultury - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla programu DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z elementami konwersatorium. Ćwiczenia zamieszczone na platformie edukacyjnej. Dyskusja o tekstach kultury (prezentacja interpretacji).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1

Pełny opis:

Wprowadzenie do semiotyki tekstów kultury – zarys historyczno-teoretyczny.

Koncepcje (klasyfikacje) znaków.

Omówienie zagadnień i przykładów z zakresu korespondencji sztuk (m.in. filiacje literacko-muzyczne, malarsko-filmowe, jak i zjawiska należące do innych pograniczy sztuk).

Sztuka interpretacji tekstów kultury.

Czytanie kultury wizualnej i narzędzia metodologiczne.

Literatura:

Alina Biała, „Literatura i architektura”, Warszawa 2010.

Alina Biała, „Literatura i taniec”, Częstochowa 2013.

Alina Biała, „Literatura i muzyka”, Warszawa 2011.

Umberto Eco, „Semiologia życia codziennego”, Warszawa 1996.

Umberto Eco, „Tryb symboliczny”, w: „Teorie literatury XX wieku. Antologia”, pod red. Anny Burzyńskiej i Michała P. Markowskiego, Kraków 2006, s. 304- 353.

Jurij M. Łotman, „Problem znaczenia w tekście artystycznym”, w: „Teorie literatury XX wieku. Antologia”, pod red. Anny Burzyńskiej i Michała P. Markowskiego, Kraków 2006, s. 285-302.

Jerzy Pelc, „Semiotyka – nauka, metoda, program”, Wrocław –Warszawa 1978.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu semiotyki (m.in. założenia szkoły tartusko-moskiewskiej, teoria Charlesa S. Peirce’a).

Ma pogłębioną wiedzę o związkach literatury z muzyką, filmem, sztuką wizualną itp.

Potrafi posługiwać się odpowiednią terminologią z zakresu semiotyki.

Posiada świadomości metodologicznej w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje dotyczące semiotyki i tekstów kultury (głównie w odniesieniu do przyszłej pracy dydaktycznej).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy:

 zasób wiedzy uzyskanej w ramach zajęć i dzięki pracy własnej,

 przedstawienie interpretacji wybranego tekstu kultury,

 rozwiązanie testu zamieszonego na platformie edukacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Anna Podemska-Kałuża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kaniewski
Prowadzący grup: Aleksandra Reimann-Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.