Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-22SCDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia serbska


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- praktyczne opanowanie umiejętności analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów artystycznych (dostosowanie instrumentów badawczych do struktury rodzajowej i gatunkowej, operowanie kontekstem społeczno-historycznym, filozoficznym, kulturoznawczym)


- poszerzenie zakresu wykorzystywanych prac teoretycznych o teksty w językach kierunkowych


- sprawdzenie nabytej wiedzy w rozprawie magisterskiej; weryfikacja umiejętności budowania dyskursu naukowego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Prof. B. Zieliński

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu studentów do prawidłowego wykonania pracy dyplomowej. Ważną rolę odgrywa repetytorium podstawowych metod i teorii literaturoznawczych (strukturalizmu, semiotyki, hermeneutyki, dekonstrukcjonizmu, intertekstualności, feminizmu, badaniom kulturowym, postkolonializmu, teorii recepcji, teorii fikcji literackiej i in.). Studenci zapoznają się z założeniami powieści historycznej, folklorem i kulturą popularną i kategoriami i pojęciami myśli i estetyki ponowoczesnej.

Prof. L. Miodyński

zajęcia oparte na studiach teoretycznych i materiałowych (omówienie typowych problemów literaturoznawcy w pracy nad tekstami o różnej strukturze; dyskusja nad opracowaniami teoretycznoliterackimi, slawistycznymi i innymi związanymi z wybranymi tematami; sformułowanie koncepcji; zapoznanie z zasadami technicznej realizacji rozprawy), koncentracja na indywidualnych problemach naukowych seminarzystów (komentarz do powstających prac magisterskich)

Pełny opis:

TK_01 Wybór tematu pracy– zakres materiału, sformułowanie tytułu SM_02

TK_02 Zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej i doboru tekstów źródłowych SM_01, SM_05

TK_03 Zastosowanie konkretnej metodologii literaturoznawczej SM_02, SM_04

TK_04 Technika pisania – zasady kompozycji, redakcji i korekty SM_03, SM_05

TK_05 Nauki pomocnicze historii literatury, rodzaje tekstów i dyskursów, typy wydań SM_01, SM_02

TK_06 Omówienie opracowań teoretycznych przydatnych w przypadku konkretnych prac SM_01, SM_04

Literatura:

- zestaw podstawowych lektur z dziedziny metodologii badań literackich:

- szczegółowe studia polonistyczne i teoretycznoliterackie ( z zakresu

genologii, struktury dzieła epickiego, lirycznego itp.)

- monografie i syntezy historycznoliterackie; reprezentatywne próbki analiz i interpretacji literackich, dobrane przez wykładowcę i studentów pod kątem tematów powstających prac

- opracowania z zakresu innych nauk humanistycznych

- prace magisterskie z lat ubiegłych

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

SM_01 Potrafi aktywnie wykorzystać wiedzę z zakresu teorii literatury i historii literatury kierunkowej w konstruowaniu argumentacji naukowej K_W07, K_W11, K_K08

SM_02 Potrafi rozwiązywać typowe problemy literaturoznawcy w pracy nad tekstami o różnej strukturze oraz odnosić te teksty do kontekstów społeczno-historycznych i kulturowych K_W19, K_U12

SM_03 Posiada umiejętność funkcjonalnego stosowania terminologii specjalistycznej oraz funkcjonalnej odmiany stylu naukowego K_W03, K_U04

SM_04

SM _05 Posiada umiejętność interpretacji wypowiedzi artystycznych z zastosowaniem adekwatnych instrumentów badawczych

Zyskuje umiejętność całościowego opracowania tekstu naukowego z uwzględnieniem kompetencyjnych i etycznych uwarunkowań tego procesu

K_W21, K_U06, K_U13

K_W26, K_U08, K_U14, K_K01, K_K12

Metody i kryteria oceniania:

a. Zaliczenie (obowiązuje wiedza zdobyta podczas nauki przedmiotów kierunkowych, teoretyczny kontekst pracy magisterskiej oraz przedstawienie konspektu pracy)

b. Obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch, Mariola Mikołajczak, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.