Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redagowanie słownika podstawowych symboli, pojęć i wartości Europy (warsztaty) - spec. europejska edukacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-RED-31PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redagowanie słownika podstawowych symboli, pojęć i wartości Europy (warsztaty) - spec. europejska edukacja kulturowa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji europejska edukacja kulturowa dla DL-FilPol i DL-FH
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie studentów z problematyką badań nad symbolem i symboliką w kręgu literatury europejskiej

• przekazanie wiedzy o sposobie konstruowania i przygotowywania hasła słownikowego na użytek powstającego na zajęciach Słownika podstawowych symboli, pojęć i wartości Europy

• przekazanie wiedzy z zakresu problematyki badań nad pamięcią kulturową


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Literatura:

Alegoria, pod red. J. Abramowskiej, Gdańsk 2003.

J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp R. Traba, Warszawa 2008.

J. Bachórz, Mickiewiczowska idea Europy, w: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza, Gdańsk 2003.

H. Cegielski, Nauka poezyj, Poznań 1879 ( tu zwłaszcza: Bajka przypowieść, alegoria).

G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1986, (tu: Wstęp, Słownictwo symbolizmu oraz Zakończenie, Funkcje wyobraźni symbolicznej).

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997, (tu: Książka jako symbol).

J. le Goff, Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, wstęp P. Rodak, Warszawa 2007, tu zwłaszcza rozdz. III i IV)

G. Gadamer, Symbol i alegoria, w: Symbole i symbolika, oprac. M. Głowiński, Warszawa 1990.

M. Janion, Dlaczego rewolucja jest kobietą, w: Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce, pod red. S. Amsterdamski, M. Kula, K. Radgowska, Warszawa 1992.

Lurker, M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach I religiach, przeł. R. Wojnowski, Kraków 1994.

K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006 (wybór).

P. Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986. (wybór).

A. Stankowska, Trop w imadle historii, w: Symbol a rzeczywistość, pod red. B. Andrzejewskiego, Poznań 1996.

J. Starobinski, 1789. Emblematy rozumu, przeł. M. Ochab, Warszawa 1997.

J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, 2000 (tu: rozdziały – Tropy, Figury myśli, Pamięć i wykonanie, Topika).

J. Ziomek, Symbole wśród tekstów kultury, w: Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, pod red. A. Brodzkiej, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Wrocław 1986.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zaprezentować konteksty historii (w tym przekazy ikonograficzne) kultury i literatury, z uwzględnieniem ważnych tekstów kulturowych, mających status arcydzieł, wyrażających ducha epoki, będących zapisem przemian wartości i obyczajów w dziejach Europy i świata

- podać wybrane wiadomości z zakresu topiki, z uwzględnieniem zwłaszcza emblematycznej warstwy przedstawień symbolicznych, które są tematem haseł w redagowanym słowniku

- skonstruować hasło, dotyczące ważnych w historii Europy pojęć, symboli i wartości, wykorzystując podstawowe wiadomości z zakresu leksykografii oraz zasady budowy hasła opracowane na użytek redagowanego na warsztatach Słownika podstawowych symboli, pojęć i wartości Europy

- zrekonstruować zasady generowania kodów kulturowych w ich historycznej perspektywie

- wykorzystać wiedzę z zakresu problematyki badań nad pamięcią kulturową, która warunkuje sposoby formowania się społecznych przekazów pamięci

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – bardzo dobra znajomość tematyki, poruszanej w trakcie zajęć, bardzo dobra wiedza o miejscu symbolu w dziejach retoryki i topiki; wyróżniająca się umiejętność zbierania materiału badawczego i poddawania materiału analizie oraz wyróżniająca się umiejętność prezentowania własnych ustaleń; bardzo dobrze wykonana praca pisemne (hasło), przygotowana w zgodzie z zasadami budowy hasła, opracowanymi na użytek warsztatów

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie zdobytej w ramach zajęć wiedzy i umiejętności ich prezentacji

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: mniej dokładna wiedza o miejscu symbolu w dziejach retoryki i topiki; słabsza umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy, dobrze wykonana praca pisemna, (z drobnymi usterkami) realizująca zasady budowy hasła, opracowane na użytek warsztatów

3,5 - zadowalająca znajomość tematyki, poruszanej w trakcie zajęć, zadowalająca wiedza o miejscu symbolu w dziejach retoryki i topiki; poprawna umiejętność zbierania materiału badawczego i poddawania materiału analizie oraz poprawna umiejętność prezentowania własnych ustaleń; hasło przygotowane w poprawny sposób

3,0 - zadowalająca znajomość tematyki, poruszanej w trakcie zajęć, zadowalająca wiedza o miejscu symbolu w dziejach retoryki i topiki (możliwe są nieznaczne błędy merytoryczne i logiczne); poprawna umiejętność zbierania materiału badawczego i poddawania materiału analizie oraz poprawna umiejętność prezentowania własnych ustaleń; hasło przygotowane w poprawny sposób (możliwe są drobne błędy redakcyjne, merytoryczne, stylistyczne, kompozycyjne)

2,0 - niezadowalająca znajomość tematyki, poruszanej w trakcie zajęć, niezadowalająca wiedza o miejscu symbolu w dziejach retoryki i topiki (poważne i liczne błędy merytoryczne i logiczne); niezadowalająca umiejętność zbierania materiału badawczego i poddawania materiału analizie oraz niezadowalająca umiejętność prezentowania własnych ustaleń; hasło przygotowane w niewłaściwy sposób (liczne i poważne błędy redakcyjne, merytoryczne, stylistyczne, kompozycyjne)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Krzysztof Trybuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.