Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rehabilitacji głosu - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PRG-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rehabilitacji głosu - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z rehabilitacją głosu,

• przekazanie elementarnych zasad higieny i profilaktyki głosu,

• przygotowanie do rehabilitacji osób z dysfonią porażenną, dysfonią po udarze mózgu, dysfonią spastyczną, dyzartrofonią oraz osób po laryngektomii i chirurgicznym leczeniu zmian nowotworowych krtani.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu Podstaw foniatrii i audiologii oraz Emisji głosu (części dotyczącej zaburzeń narządu głosowego oraz higieny i profilaktyki głosu).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

warsztat


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Podstawowa terminologia związana z głosem i z zaburzeniami głosu:anatomia i fizjologia krtani; afonia, dysfonia (rodzaje dysfonii), dyzartrofonia, chrypka, porażenie fałdów głosowych, laryngektomia, rehabilitacja głosu.

• Ocena i diagnostyka narządu głosowego.

• Zaburzenia czynnościowe i organiczne głosu. Patomechanizm, etiologia, postępowanie rehabilitacyjne.

• Choroby zawodowe narządu głosowego. Patomechanizm, etiologia, postępowanie rehabilitacyjne.

• Nauka głosu i mowy przełykowej po laryngektomii całkowitej.

• Profilaktyka i higiena narządu głosowego.

Literatura:

• B. Ciecierska–Zajdel, Trening głosu, Warszawa 2012.

• Foniatria kliniczna, red. A. Pruszewicz, Warszawa 1992.

• Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, red. M. Śliwińska-Kowalska, Łódź 1999.

• Kompleksowa rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani, red. A. Barinow i in., Poznań 2005.

• Sz. Kubiak, B. Wiskirska–Woźnica, G. Demenko, Zarys higieny narządu głosu, Włocławek 2006.

• K. Linklater, Uwolnij swój głos, Kraków 2013.

• Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk 2016.

• Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, red. A. Obrębowski, Poznań 2008.

• S. Okła, Chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitej laryngektomii, Warszawa 2007.

• Pacjent po operacji krtani, red. A. Sinkiewicz, Bydgoszcz 2009.

• Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, red. M. Śliwińska–Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź 2009.

• J. Sipowicz, Ja i mój głos, 2009.

• A. Szkiełkowska, E. Kazanecka, Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2011.

• A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

• omówić procesy fizjologiczne wpływające na czynność fonacyjną i przepływ powietrza przez krtań oraz prawidłowo posługiwać się terminami dotyczącymi prawidłowej emisji głosuj i zaburzeniami prowadzącymi do chorób narządu głosowego,

• ocenić podstawowe parametry głosu (cechy fizyczne i psychofizyczne głosu),

• samodzielnie zorganizować warsztat terapeutyczny w procesie kształtowania właściwego efektu głosowego,

• wymienić zasady profilaktyki i higieny narządu głosowego i zastosować je w praktyce,

• współpracować ze specjalistami zajmującymi się narządem głosu na płaszczyźnie medycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

• wartość merytoryczna projektu (samodzielnie przygotowanej prezentacji na wskazany temat),

• poziom aktywności w trakcie zajęć,

• obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Anna Żebryk-Stopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Anna Żebryk-Stopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Żebryk-Stopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.