Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PNJC-22FCZDL-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Cele kształcenia:

poszerzenie praktycznej znajomości języka czeskiego;

kontynuacja pracy nad umiejętnościami pisania, czytania i mówienia w języku czeskim na poziomie znajomości A2/B1;

poszerzenie wiedzy gramatycznej i słowotwórczej właściwej dla tego poziomu;

pogłębienie wiedzy o czeskim kontekście kulturowym.


Pełny opis:

praca i zatrudnienie; narzędzia do pracy; praca i przyjaźń; praca zespołowa i indywidualna; pisanie CV i listu motywacyjnego; rozmowa kwalifikacyjna PNJC_01, PNJC_03, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_08–PNJC_10

planowanie czasu wolnego i weekendu (kino, teatr, koncerty, imprezy sportowe); hobby PNJC_01–PNJC_03, PNJC_05, PNJC_06, PNJC_08, PNJC_10

podróże (socjologiczne, kulturowe i edukacyjne aspekty podróży); aktywny lub pasywny urlop; planowanie podróży (wakacje letnie i zimowe; morze, góry); wyszukiwanie ofert turystycznych; prasa, Internet i usługi biur podróży; typy zakwaterowania (hotel, kwatery prywatne, kempingi) PNJ_01–PNJ_03, PNJ_05–PNJ _10

transport, komunikacja, ruch; połączenia telefoniczne i komunikacja internetowa; pisma oficjalne PNJ_01– PNJ _04, PNJ _06– PNJ _08, PNJ _10

nauka języków obcych (socjologiczny, kulturowy i edukacyjny aspekt nauki języka obcego); wybór i motywacja; sposoby uczenia się; polityka językowa PNJC_01– PNJC _04, PNJC _06– PNJC _08, PNJC _10

jakość życia; artykuły spożywcze i odzież; praca i wypoczynek; rola pieniędzy; PNJC_01– PNJC _03, PNJC _06– PNJC _10

kiedyś i dziś, pokoleniowe różnice (tradycyjna i nowoczesna rodzina) i stosunek do młodych / starszych; różnice w systemie edukacji; płeć i społeczeństwo PNJC _01– PNJC _03, PNJC _06– PNJC _08, PNJC _10

Czechy w świecie, świat w Czechach; gwiazdy, wynalazcy, naukowcy, pisarze, artyści, sportowcy, politycy ...; wymiana kulturowa i naukowa; wady i zalety życia poza ojczyzną; PNJC_01–PNJC_04, PNJC_06–PNJC_08, PNJC_10

rodzina i związki; prawo i stosunki małżeńskie i rodzinne; przemoc domowa; męsko-damska przyjaźń; relacje z przełożonym i podwładnym; PNJ_01–PNJ_04, PNJ_06–PNJ_10

prezenty, karty okolicznościowe, święta; wychowanie religijne; święta państwowe; pisanie kartki z życzeniami PNJ_01, PNJ_02, PNJ_06–PNJ_08, PNJ_10

oglądanie wybranego filmu fabularnego; film jako gatunek sztuki; czytanie i pisanie recenzji filmowych PNJ_01, PNJ_03, PNJ_06–PNJ_10

Literatura:

L. Holá, Česky krok za krokem I, Praha 2016. + CD z nagraniami

L. Holá, Česky krok za krokem I. Pracovní sešit 13-24, Praha 2017.

J. Siatkowski – M. Basaj, Słownik czesko-polski, Warszawa 2002.

K. Oliva, Polsko-český slovník I, II, Praha 1994.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2004.

Pravidla českého pravopisu, Praha 2002.

P. Karlík – M. Nekula – Z. Rusínová, Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995.

uzupełniające literackie i publicystyczne teksty dostosowane do poziomu A2/B1

Efekty uczenia się:

PNJC_01

zrozumieć jasno sformułowane wypowiedzi na znane mu tematy, z którymi spotyka się w pracy, szkole, itd.; rozumie główne wątki programów radiowych i telewizyjnych, mówiących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, kiedy są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie; zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady, pod warunkiem, że temat nie jest mu całkowicie obcy; zrozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka K_W02, K_W04, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_02

zrozumieć teksty składające się głównie z mowy codziennej lub języka swoich zainteresowań, zrozumieć opis wydarzeń, uczuć i pragnień zawarty w prywatnej korespondencji; czytać artykuły i raporty, które zajmują się współczesnymi problemami, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy; zrozumieć współczesną prozę literacką K_W02, K_W04, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_03 poradzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą wyniknąć w trakcie podróży przez obszar, gdzie mówi się danym językiem; bez przygotowania dołączyć się do rozmowy na tematy, które są mu znane, mają osobisty charakter lub dotyczą życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących); komunikować się płynnie i spontanicznie, tworzyć interakcje z rodzimymi użytkownikami języka; może aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów K_W02, K_W04, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_04 łączyć wyrażenia, opisywać przeżycia i zdarzenia, nadzieje, marzenia i aspiracje; potrafi relacjonować i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia; może mówić na wiele tematów związanych z obszarem jego zainteresowań; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia, podając wady i zalety różnych rozwiązań K_W02, K_W04, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_05 pisać proste teksty na tematy, które są mu znane bądź go interesują; pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia; pisać zrozumiale, popełniając mało błędów; napisać opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw swojego punktu widzenia K_W02, K_W04, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

PNJC_06 posługiwać się rozbudowanym słownictwem K_W06, K_U13

PNJC_07 popełniając mało błędów; ma pogłębioną wiedzę na temat ortografii K_W06, K_U13

PNJC_08 stosować w mowie i piśmie podstawowe zasady fonetyczne i wyjątki języka czeskiego K_W06, K_U13

PNJC_09 rozróżnić słowa odmienne i nieodmienne; opanował stopniowanie przymiotników i przysłówków K_W06, K_U13

PNJC_10 rozpoznać funkcje komunikatywne zdań, używa prostych i złożonych zdań, wprowadzając pewne typy zdań podrzędnych K_W06, K_U13, K_U14

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcela Lhotska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jana Masova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.