Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie mowy i języka - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PMJ-31PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie mowy i języka - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie z podstawową terminologią na temat biologicznych podstaw mowy, mózgowych etapów formowania wypowiedzi słownych;

• zapoznanie studentów z teoriami na temat pochodzenia języka i jego ewolucji;

• zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych rodzajów zaburzeń mowy

i języka, ich przyczyn i symptomatologii;

• zapoznanie studentów z najnowszymi sposobami diagnozowania

i opisywania zaburzeń mowy i języka;

• wskazanie na związki językoznawstwa z naukami w rodzaju biologia, fizjologia, psychologia, medycyna.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• podstawowa wiedza z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest zaburzeniom języka i mowy.

Omawiane treści obejmują neurobiologiczne podstawy języka, zaburzenia języka i mowy pochodzenia centralnego i obwodowego.

Pełny opis:

Zagadnienia:

Mózgowe ośrodki mowy.

Typologie zaburzeń mowy.

Przyczyny zaburzeń mowy.

Afazja.

Schizofazja.

Autyzm.

Zespół Aspergera.

Schizofazja.

Dyslalia.

Dysleksja.

Literatura:

• A. Czernikiewicz 2004, Przewodnik po zaburzeniach języka w schizofrenii, Warszawa.

• T. Gałkowski i G. Jastrzębowska (red.) 2003, Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Opole 2003.

• S. Grabias 2002, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy, pod red. S. Grabiasa, Lublin.

• B.L.J. Kaczmarek, 1998, Mózg, język, zachowanie, Lublin.

• I. Kurcz 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

• L.B. Leonard 2006, SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk.

• M. Młynarska 2008, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wrocław.

• J. Panasiuk 2004, Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji, „Logopedia” nr 33, s. 171-189.

• J. Panasiuk 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku pragnozji, „Biuletyn Logopedyczny” nr 1, s. 54-56.

• M. Rutkiewicz-Hanczewska 2007, Późno podjęta rehabilitacja afazji motorycznej po zawale mózgu. Studium przypadku, „Logopedia” 36, s. 215-238.

• A. Sołtys-Chmielowicz 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

wykazać się wiedzą dotyczącą poglądów na temat pochodzenia języka naturalnego i jego znakowej natury, rodzajów zaburzeń mowy i języka, ontogenezy mowy

jest świadomy związków struktur korowych, podkorowych mózgu w formowaniu wypowiedzi słownych,

wykazać się podstawową wiedzą z zakresu mózgowej organizacji mowy,

scharakteryzować etiologię niepełnosprawności językowej,

zastosować wiedzę na temat różnych deficytów językowych w praktyce szkolnej i terapeutycznej,

wykazać się wiedzą niezbędną do kształcenia osób z deficytami w zakresie podstawowych funkcji poznawczych,

rozpoznać potrzeby podopiecznych i udzielić im wsparcia,

przekonać o wartości i potrzebie podejmowania działań terapeutycznych we własnym środowisku zawodowym i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

• wykład zalicza student, który: (1) nie opuścił więcej niż 2 zajęć; (2) zaliczył kolokwium ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.