Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychiatria z elementami geriatrii - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PEG-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychiatria z elementami geriatrii - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu psychiatrii i geriatrii,

• zaznajomienie z podstawowymi zaburzeniami psychiatrycznymi, w obrazie których pojawiają się zaburzenia mowy,

• wskazanie rodzaju zaburzeń mowy charakterystycznych dla chorób otępiennych,

• uświadomienie sytuacji społeczno-emocjonalnej pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiatryczne i otępienne.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu neurologii człowieka.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Wprowadzenie do psychiatrii i geriatrii, podstawowa terminologia.

• Klasyfikacja chorób otępiennych, AD, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałkami Lewy’ego, choroba Huntingtona, Creutzfeldta-Jakoba.

• Naczyniopochodne otępienie.

• Rzadkie zespoły otępienie w chorobach Ośrodkowego Układu Nerwowego

• Zaburzenia psychiatryczne w otępieniu.

• Otępienie podkorowe.

• Strategia leczenia chorób otępiennych.

• Organizacja pomocy w opiece nad chorym na otępienie w Polsce.

Literatura:

• L. Armstron (red.) 2014, Neuropsychologia medyczna, Warszaw.

• A. Borkowska (red.) 2011, Pamięć i jej zaburzenia w MCI, Warszawa.

• K. Byczewska-Konieczny 2017, Jak starzeje się umysł, Kraków.W. Dobroszycka, J. Leszek, J. Rymaszewska 2002, Choroba Alzheimera. Patogeneza, diagnostyka, leczenie, Wrocław.

• J. Cummings (red.) 2005, Neuropsychiatria, Wrocław.

• A. Domagała 2007, Zachowania językowe w demencji, Lublin.

• T. Gabryelewicz 2003, Łagodne zaburzenia poznawcze. Rozpoznanie, różnicowanie, postępowanie, Warszawa.

• S. Gauthier (red.) 2014, Demencja trafna diagnoza, Warszawa.

• J. Leszek (red.) 2011, Choroby otępienne. Teoria i praktyka, Wrocław.

• M.D. Lezak, (red.) 2012, Neuropsychological Assessment, Oxford.

• M. Pąchalska 2008, Rehabilitacja neuropsychologiczna: procesy poznawcze i emocjonalne, Lublin.

• J. Rybakowski (red.) 2010, Psychiatria: podstawy psychiatrii, Wrocław.

• A. Szczudlik (red.) 2004, Otępienia, Kraków.

• S.C Yudofsky (red.) 2012, Neuropsychiatria, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

• wykazać się wiedzą na temat tego, jakie działania może podejmować jako logopeda w przypadku pacjenta z danym schorzeniem, a od jakich powinien się powstrzymać,

• przedstawić podstawowe wiadomości o chorobach psychiatrycznych, którym towarzyszą zaburzenia mowy i zespołach otępiennych,

• współpracować ze specjalistą psychiatrą,

• zdiagnozować typ zaburzeń językowych i podjąć właściwą stymulację językową,

• zrozumieć sytuację społeczno-emocjonalną pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiatryczne oraz/lub na otępienie,

• wziąć odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne składające się z pytań z całego omawianego materiału, z odpowiedziami do wyboru / liczenie uzyskanych punktów / ocena pozytywna będzie zawsze wymagać uzyskania więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi: dst od 51-59%; dst+ od 60-69%; db od 70-79%; db+ od 80-89%; bdb > 90%.

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Maria Forycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Maria Forycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Forycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.