Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty zawodu nauczyciela - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PAN-12PDL Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty zawodu nauczyciela - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, profil praktyczny

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Wprowadzenie w podstawowe zasady prawne obowiązujące w systemie oświaty i w praktyce zawodowej nauczyciela, rozwijanie świadomości prawnej studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie prawa oświatowego, uświadamianie przyszłemu nauczycielowi obowiązków opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 Ogólne wiadomości o prawie (konstytucja, ustawa, uchwała, rozporządzenie), miejsce prawa oświatowego w systemie prawnym. PRA_01

TK_02 Organizacja systemu oświaty w RP, ustrój szkolny, kompetencje ministra, kuratora, dyrektora, rady pedagogicznej i innych szkolnych organów samorządowych. PRA_01, PRA_02, PRA_03.

TK_03 Uczeń w systemie oświaty. Obowiązek szkolny a obowiązek nauki. PRA_01, PRA_02

TK_04 Status prawny nauczyciela i wychowawcy. Obowiązki opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne nauczyciela. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów w świetle prawa. PRA_01, PRA_02, PRA_03.

TK_05 Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli. Uprawnienia socjalne nauczycieli. Odpowiedzialność prawna nauczyciela. Procedury awansowania nauczycieli. Zasady planowania rozwoju zawodowego nauczycieli. PRA_01, PRA_02.

Literatura:

Ustawa o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7.09.1991 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela (z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

PRA_01 wymienić najważniejsze akty prawne obowiązujące w systemie oświaty, wyjaśnić, jakie aspekty działalności szkoły oraz zawodu nauczyciela i w jakim zakresie regulują. K_W20; K_W21

PRA_02 wyjaśnić, jaki jest status prawny nauczyciela i ucznia, na czym polegają prawa i obowiązki nauczyciela i wychowawcy oraz scharakteryzować ścieżkę rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w świetle obowiązującego prawa. K_W20; K_W21, K_U06, K_K07

PRA_03 scharakteryzować system zewnętrzny oceniania i egzaminowania oraz opisać kompetencje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. K_W20; K_W21

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie podsumowujące: Opanowanie treści i osiągnięcie efektów kształcenia sprawdzane będzie na egzaminie końcowym z metodyki nauczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Anna Podemska-Kałuża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kaniewski
Prowadzący grup: Anna Podemska-Kałuża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.