Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka z elementami analizy i interpretacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PAI-11BDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka z elementami analizy i interpretacji
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs wprowadza w arkana poetyki pojmowanej jako teoria dzieła literackiego; przedstawia różne aspekty rozumienia samego pojęcia "poetyka" (takie jak: poetyka opisowa i historyczna, immanentna i sformułowana etc.); główne zadania poetyki na tle badań literackich; podstawowe zagadnienia związane z wersyfikacją (prozodia, czyli m.in. rym oraz rytm, systemy wersyfikacyjne, strofika etc.); stylistyka wraz z retoryką (np. tropy i figury retoryczne); wybrane problemy z zakresu kompozycji (np. czas i przestrzeń w dziele literackim); rodzaje i gatunki literackie oraz ich odmiany.

Pełny opis:

Student: 1) uzyskuje standardową wiedzę na temat: budowy dzieła literackiego, pociągającej za sobą różne poziomy analiz tekstowych: od systemów wersyfikacyjnych, poprzez stylistykę i retorykę, po kompozycję oraz genologię; wprowadzenia do profesjonalnego słownika terminów literackich (zakładającego rozumienie takich pojęć, jak np. transakcentacja, Spencerowska strofa, amplifikacja, konkatenacja, centon etc.); konkretyzacja dzieła literackiego (zakładającej obecność trzech podstawowych procedur lekturowych: analizy, interpretacji wartościowania); 2) rozumie: główne zadania poetyki na ogólnym tle badań literackich; różnorodność ujęć literatury z zależności od metodologicznych strategii czytania; 3) posiada umiejętność: pracy z tekstem literackim; czytania ze zrozumieniem prac naukowych z zakresu teorii literatury, streszczania ich i komentowania; prawidłowego posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu literaturoznawstwa; gromadzenia i wykorzystania informacji naukowej; systematyzowania wiedzy szczegółowej; porównywania różnych koncepcji teoretycznych, rekapitulowania i podsumowywania dyskusji, wnioskowania; pracy w grupie.

Literatura:

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. 2 wyd. poprawione. 1994.

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. 1974.

R. Nycz, Teoria interpretacji: problem pluralizmu. [W:] idem, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. 1993.

J. Ziomek, Retoryka opisowa. 1990.

Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Red.: Cz. Niedzielski, J. Speina. 1990.

Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławińskiego. 3 wyd. poprawione i poszerzone. 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.