Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura polska i język - dwugłos o arcydziełach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LPJ-11PKKDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura polska i język - dwugłos o arcydziełach
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku polonistyki w kontekstach kultury (studia magisterskie)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Polonistyka w kontekstach kultury

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się wokół wybranych polskojęzycznych dzieł literatury staropolskiej i oświecenia.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści kształcenia:

- świadectwo kultury polskiego średniowiecza – Kazania świętokrzyskie

- kształtowanie się polskiego języka literackiego – Treny Jana Kochanowskiego

- pomiędzy Wschodem a Zachodem – sarmatyzm jako formacja kulturowa – Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego; Pamiętniki J. Ch. Paska;

- Bard polski Adama Czartoryskiego.

Literatura:

Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze, red. P. Stępień, Warszawa 2009;

T. Mika, Kazania świętokrzyskie – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań 2012;

E. Ostrowska, Kompozycja i artyzm językowy „Kazań świętokrzyskich” w: eadem, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978, s. 41-101.

P. Stępień, Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach, Warszawa 2003 (rozdz. dot. Kazań świętokrzyskich, s. 11-117);

T. Skubalanka, Styl poetycki Jana Kochanowskiego na tle poezji Odrodzenia w: eadem, Stylistyka historyczna, Wrocław 1984, s. 48-83.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- dokonać filologicznej analizy tekstu dawnego;

- łączyć metodologie językoznawcze i literaturoznawcze przy analizie tekstów literackich;

- wskazać wpływ dawnych dzieł, nurtów, formacji kulturowych na literaturę późniejszych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.