Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium logopedyczne - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LL-22PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium logopedyczne - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

II stopień, II rok

Cele kształcenia:

• kształcenie sprawności diagnozowania zaburzeń mowy i języka,

• kształcenie sprawności różnicowania zaburzeń pochodzenia korowego i podkorowego,

• kształcenie umiejętności różnicowania zaburzeń językowych o subtelnym i nietypowym przebiegu.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• kompleksowa i zaawansowana wiedza z zakresu typologii zaburzeń mowy, symptomatologii deficytów językowych wynikających z uszkodzeń OUN i CUN.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Prezentowane filmy są dostępne tylko w czasie zajęć. To nagrania spotkań diagnostycznych z pacjentami z zaburzeniami mowy i języka.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja/metoda laboratoryjna/demonstracje wideo/metoda analizy przypadków

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Studenci w czasie zajęć oglądają nagrania spotkań diagnostycznych z pacjentami z zaburzeniami mowy i języka, a następnie na podstawie wymienionych przez siebie cech stawiają diagnozę zaburzeń.

Pełny opis:

Diagnozowanie afazji ruchowej aferentnej.

Diagnozowanie afazji ruchowej eferentnej.

Diagnozowanie afazji czuciowej.

Diagnozowanie zespołu skroniowego.

Diagnozowanie PPA.

Diagnozowanie dyspragmatyzmu.

Diagnozowanie aleksji bez agrafii.

Literatura:

• Herzyk 2000, Taksonomia afazji. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń, „Logopedia” nr 28, s. 85-104.

• K. Jodzio 1999, Afazja pierwotnie postępująca, Gdańsk.

• W. Łucki 1995, Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu, zeszyt C, Warszawa.

• J. Panasiuk 1999, Afazja semantyczna – diagnoza, terapia. Opis przypadku, „Logopedia” nr 26, s. 129-147.

• J. Panasiuk 2000, Komunikacja w afazji, „Logopedia” nr 27, s. 55-80.

• J. Panasiuk 2003, Realizacja struktur składniowych w afazji, „Logopedia” nr 32, s. 15-61.

• J. Panasiuk 2004, Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji, „Logopedia” nr 33, s. 171-189.

• J. Panasiuk 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku pragnozji, „Biuletyn Logopedyczny” nr 1, s. 54-56.

• M. Pąchalska 1999, Afazjologia, Warszawa-Kraków.

• M. Pąchalska 2003, Diagnoza chorego z afazją, [w:] Logopedia – pytania i odpowiedzi, t. 2, pod red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, t. 2, Opole, s. 611-699.

• M. Pąchalska, B. Duncan MacQueen 2008, Mózg i pragmatyka, [w:] Podstawy neuropsychologii klinicznej, pod red. Ł. Domańskiej, A.R. Borkowskiej, Lublin, s. 195-231.

• M. Rutkiewicz-Hanczewska 2007, Późno podjęta rehabilitacja afazji motorycznej po zawale mózgu. Studium przypadku, „Logopedia” 36, s. 215-238.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

dokonać diagnozy różnych zaburzeń językowych o podłużu neurologicznym, psychogennym

opisać zaburzenia językowe, które pacjent ujawnia

wybrać odpowiednie narzędzie diagnostyczne

dokonać diagnozy różnicowej w obrębie podobnych deficytów językowych, np. w obrębie samej afazji: czuciowa, ruchowa, transkorowa, aleksja bez agrafii itp.

Metody i kryteria oceniania:

• wartość merytoryczna przeprowadzonych w czasie laboratorium diagnoz,

• obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.