Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KRM-21PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• przybliżenie studentom zagadnień związanych z kształtowaniem się i rozwojem mowy dziecka,

• przekazanie studentom wiedzy dotyczącej mechanizmów przyswajania mowy w ontogenezie, jej uwarunkowań i funkcjonowania,

• zwrócenie uwagi na pozycję mowy na tle innych zdolności poznawczych człowieka.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Stan badań nad mowa dziecka. Warunki nabywania i rozwoju mowy. Proces nabywania mowy przez dziecko. Koncepcje: behawiorystyczna, natywistyczna, semantyczna, poznawcza, pragmatyczno-funkcjonalna.

• Prenatalny rozwój narządów mowy i postnatalny rozwój mowy. Periodyzacja rozwoju mowy w różnych koncepcjach badawczych. Indywidualne zróżnicowanie rozwoju mowy.

• Typy i funkcje zachowań niewerbalnych i ich rola w procesie porozumiewania się.

• Rozwój systemów: fonetyczno-fonologicznego, morfologicznego, syntaktycznego, leksykalnego i w mowie dziecka.

• Rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka. Kształcenie sprawności językowej dziecka.

Literatura:

• L. Kaczmarek, Kształtowanie się mowy dziecka, Poznań 1953.

• L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977.

• M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa 1992.

• M. Kielar-Turska, Psychologiczne i psycholingwistyczne badania nad mową dziecka. Retrospekcja i obszary aktualnych badań [w:] Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Lublin 2001.

• J. Porayski-Pomsta, Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przed-szkolnym. Studium psycholingwistyczne, Warszawa 1994.

• A. Sołtys-Chmielowicz, Wymowa dzieci przedszkolnych, Lublin 1998.

• M. Zarębina, Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci. Rozwój semantyczny. Dyskusja nad teorią Chomskiego, wyd. 2 zmien. i popr., Gdańsk 1994.

• M. Zarębina, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław 1965.

• M. Zgółkowa, Świat w dziecięcych słowach, Poznań 1990.

• M. Zgółkowa, K. Bułczyńska, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, Poznań 1987.

• M. Żak-Święcicka, Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, Bydgoszcz 1993.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

• formułować i interpretować podstawowe tezy rozwoju mowy;

• interpretować wzajemne zależności rozwojowe zachodzące między poszczególnymi podsystemami języka;

• dobierać metody i narzędzia badawcze przy formułowaniu i opracowywaniu wybranych zagadnień z zakresu kształtowania się mowy dziecka;

• objaśniać rolę komunikacji niewerbalnej w procesie przyswajania mowy, zwłaszcza w początkowych fazach tego procesu;

• scharakteryzować mowę dziecka w kolejnych stadiach jej rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• poziom wiedzy zaprezentowany na pisemnym kolokwium,

• poziom aktywności w trakcie zajęć,

• obecność na zajęciach (dopuszczalne jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach).

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.