Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JS-11SCDL Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- poznawanie podstaw gramatyki i ortografii języka serbskiego oraz słownictwa pozwalającego na swobodną konwersację w tym języku;

- zdobywanie podstawowej wiedzy na temat kultury serbskiej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Nastava je zasnovana na velikom broju gramatičkih, leksičkih, ortografskih i prevodilačkih vežbi, usmenih i pismenih. Usvajaju se osnovna gramaticka znanja (posebna pažnja posvećuje se padežnom sistemu i glagolskim oblicima) kao i osnovni leksički fond – osnovne informacije o sebi i svojoj porodici, radnom okruženju, okolini; kupovina, putovanje, zaposlenje, lokalna geografija i sl.

Pełny opis:

TK_01 wprowadzenie do praktycznej nauki języka serbskiego, podstawowe charakterystyki części mowy; przyswajanie zwrotów podstawowych i skonwencjonalizowanych wyrażeń używanych podczas nawiązania znajomości, przedstawienia się, witania itd. JS_01, JS_03, JS _05, JS_06, JS_08

TK_02 ludzie i ich zawody - nazwy państw i narodowości, zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze, wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego JS_01, JS_02, JS_03, JS_05, JS_06, JS_08

TK_03 żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja o podstawowych nawykach żywieniowych, czas teraźniejszy, liczebniki JS_01, JS_02, JS_03, JS_05, JS_06, JS_07, JS_08

TK_04 cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne i fizyczne, części ciała, kongruencja między rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji przynależności, stopniowanie przymiotników JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08

TK_05 rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe, relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki osobowe, tryb rozkazujący czasownika, JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08

TK_06 rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki JS_01, JS_02, JS_03, JS_06, JS_07, JS_08

TK_07 gdzie mieszkam - opis otoczenia, opis mieszkania, ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki, czasowniki bezosobowe i zwrotne JS_01, JS_02, JS_03, JS_06, JS_07, JS_08

TK_08 życie codzienne, opisywanie czynności codziennych oraz przyzwyczajeń; która godzina? – sposoby wyrażenia czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki względne i nieokreślone JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08

TK_09 orientacja w przestrzeni - kierunki świata, dworzec, lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, liczebniki główne i porządkowe JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08

TK_10 podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany wakacyjne, kierunki ruchu, czas przyszły JS_01, JS_02, JS_06, JS_07, JS_08

TK_11 godziny, miesiące, lata; liczby i podstawowe działania arytmetyczne, nieregularna liczba mnoga JS_01, JS_03, JS_06, JS_07, JS_08

Literatura:

B. Ćorić, Srpskohrvatski za strance, Beograd 1990.

M. Petrovski, N. Milićević-Dobromirov, M. Simovljević, S. Poštić, Učimo srpski 1, Novi Sad 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

JS_01 rozróżnić i zrozumieć słowa, dotyczące jego samego oraz jego rodziny i najbliższego otoczenia, gdy rozmówca mówi wolno i wyraźnie;

zrozumieć powszechnie używane słowa (np. informacje o rodzinie, miejscu zamieszkania, zakupach, zatrudnieniu, stanie zdrowia);

zrozumieć treść podstawowych krótkich komunikatów i prostych informacji K_U10; K_U11

JS_02 przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikaty publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.); czytać ze zrozumieniem krótkie, uprzednio dostosowane do poziomu A2 teksty; znaleźć konkretne informacje w tekstach dotyczących życia codziennego (np. w ogłoszeniach, rozkładach jazdy, broszurach informacyjnych i reklamowych, listach) K_U01, K_U12, K_U13, K_U14

JS_03 prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie znajomości języka serbskiego; odpowiedzieć na i zadawać podstawowe pytania w zakresie najlepiej znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb komunikacyjnych; komunikować się w sytuacjach podstawowych, wymagających bezpośredniej wymiany informacji; uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet jeżeli nie rozumie wszystkich komunikowanych treści; używać podstawowych zwrotów codziennych w celu opisania swojego miejsca zamieszkania i swojego otoczenia; wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji K_U01, K_U08, K_U10, K_U11

JS_04 wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe, wymagające podstawowych informacji odnośnie imienia i nazwiska, wieku, narodowości, zawodu, miejsca zamieszkania itd.; napisać samodzielnie krótkie komunikaty (np. wiadomość, list prywatny itp.); sporządzić notatkę ze zwięzłego i dostosowanego do poziomu A2 tekstu; opanować i stosować podstawowe reguły serbskiej ortografii K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

JS_05 stosować podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka serbskiego; akcentować poprawnie; używać stosownej intonacji i siły głosu do odpowiednich intencji komunikacyjnych K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JS_06 stosować podstawową wiedzę o koniugacji czasownika i deklinacji przymiotników w języku serbskim K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JS_07 stosować w praktyce podstawową wiedzę z zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję zdań oraz budować zdania proste i złożone K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JS_08 przedstawić podstawowe informacje o kraju, kulturze i literaturze serbskiej K_W15, K_W19, K_U05, K_K05, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

 wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

 sprawność posługiwania się językiem serbskim na poziomie A2;

 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

 umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanislava Kostić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanislava Kostić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.