Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka bułgarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JB-12BDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia bułgarska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK1 wprowadzenie do praktycznej nauki języka bułgarskiego, podstawowe charakterystyki części mowy; przyswajanie zwrotów podstawowych i skonwencjonalizowanych wyrażeń używanych podczas nawiązania znajomości, przedstawienia się rozmówców, witania się itd. JB_1, JB_03, JB_5, JB_6, JB_08, JB_09

TK2 ludzie i ich zawody - nazwy państw i narodowości, zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze, wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz rodzajnika JB_1, JB_2, JB_3, JB_5, JB_6, JB_8

TK3 żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja o podstawowych nawykach żywieniowych, czas teraźniejszy, liczebniki JB_1, JB_2, JB_3, JB_5, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK4 cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne i fizyczne, części ciała, kongruencja między rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji przynależności, stopniowanie przymiotników JB_1, JB_2, JB_3, JB_04, JB_6, JB_7, JB_8

TK5 rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe, relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki osobowe, tryp rozkazujący czasownika, rodzajnik określony i nieokreślony - użycia regularne i nieregularne JB_1, JB_2, JB_3, JB_04, JB_6, JB_7, JB_8

TK6 rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki JB_1, JB_2, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK7 gdzie mieszkam - opis otoczenia, opis mieszkania, ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki, czasowniki bezosobowe i zwrotne JB_1, JB_2, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8

TK8 życie codzienne, opisywanie czynności codziennych oraz przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki względne i nieokreślone JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_8

TK9 orientacja w przestrzeni - kierunki świata, dworzec, lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, liczebniki główne i porządkowe, czasowniki ruchu JB_1, JB_2, JB_3, JB_4, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK10 podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany wakacyjne, kierunki ruchu, praesens historicum, czas przyszły JB_1, JB_2, JB_6, JB_7, JB_8

TK11 liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i podstawowe działania arytmetyczne, aoryst, nieregularna liczba mnoga JB_1, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8, JB_9

TK12 zdrowie i sport; wizyta u lekarza; hobby; dyskusja o sposobach spędzenia wolnego czasu; przysłówek i stopniowanie przysłówków JB_1, JB_3, JB_6, JB_7, JB_8

Literatura:

E. Хаджиева, H. Гарибова, A. Ефтимова, Български език за чужденци: Общ курс, София, 2006.

- Ст. Петрова, Пр.Цанкова, Ел.Куртева, Кр.Томова, И. Илиев, Учете български език (първо ниво), София, 2004.

- Ж.Колева-Златева, Б.Емилиянова, В. Седефчева, Аз говоря български. Български език за чужденци, Велико Търново, 2004.

- V. Popova, D. Ivanova, Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego, Poznań 2004.

- M. Korytkowska, G. Minczew, W. Stępniak-Minczewa, Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów, Lódź 1999.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

JB_01 rozróżnić i zrozumieć znane mu słowa, dotyczące jego samego oraz jego rodziny i najbliższego otoczenia, gdy rozmówca mówi wolno i wyraźnie;

zrozumieć powszechnie używane słowa (np. informacje o rodzinie, miejscu zamieszkania, zakupach, zatrudnieniu, stanie zdrowia);

zrozumieć treść podstawowych krótkich komunikatów i prostych informacji

JB_02 przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikty publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.); czytać ze zrozumieniem krótkie, uprzednio dostosowane do poziomu A1 tekstów; znaleźć konkretne informacje w tekstach dotyczących życia codziennego (np. w ogłoszeniach, rozkładach jazdy, broszurach informacyjnych i reklamowych, listach)

JB_03 prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie znajomości języka bułgarskiego; odpowiedzieć na i zadawać podstawowe pytania w zakresie najlepiej znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb komunikacyjnych; komunikować się w sytuacjach podstawowych, wymagających bezpośredniej wymiany informacji; uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet jeżeli nie rozumie wszystkich komunikowanych treści; używać podstawowych zwrotów codziennych w celu opisania swojego miejsca zamieszkania i swojego otoczenia; wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji

JB_04 wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe, wymagające podstawowych informacji odnośnie imienia i nazwiska, wieku, narodowości, zawodu, miejsca zamieszkania itd.; napisać samodzielnie krótkie komunikaty (np. wiadomość, list prywatny itp.); sporządzić notatkę ze zwięzłego i dostosowanego do poziomu A1 tekstu; opanować i stosować podstawowe reguły bułgarskiej ortografii

JB_05 opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka bułgarskiego; akcentować poprawnie; używać stosownej intonacji i siły głosu do odpowiednich intencji komunikacyjnych

JB_06 opanować i stosować podstawową wiedzę o koniugacji czasownika i deklinacji przymiotników w języku bułgarskim, a także poprawnie używać rodzajników określonych i nieokreślonych

JB_07 opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę z zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję zdań oraz budować zdania proste i złożone

JB_08 student przyswaja szeroki zasób podstawowego słownictwa, dostosowany do poziomu podstawowego A1-A2

JB_09 student przyswaja podstawowe informacje o kraju, kulturze i literaturze bułgarskiej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: ocenie podlegają następujące elementy:

-aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

- wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

- sprawność posługiwania się językiem bułgarskim na poziomie A1-A2;

- zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

- umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Skala ocen:

Kształtuje się na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego: <60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adriana Kovacheva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radina Bozhilova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.